Nieuws

Aankomende bijeenkomst van de F&W leden

22-02-2015
Voor donderdag 12 maart 2015 staat weer de tweejaarlijkse bijeenkomst gepland van onze vereniging. Het programma op de avond begint vorm te...
Lees verder

Case report

Vals negatieve X-ray thoracaal

F&W 2013; 7: 1
Patiënt, man van 58 jaar, komt voor fysiotherapeutisch consult met krampklachten en zeer heftige pijnklachten niveau Th6-Th10,...
Lees verder

Expert

Diagnostiek van Complex Regionaal Pijn Syndroom

09-12-2014 - Dr. R.S.G.M. Perez, UHD onderzoek pijn, pijnbestrijding en palliatieve zorg
Het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRP) is een aandoening van de extremiteiten, gekarakteriseerd door sensorische, vasomotore en autonome...
Lees verder

Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap

Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap, oftewel F&W, vormt een netwerk van academische fysiotherapeuten en academici in binnen- en buitenland ter facilitatie van wetenschappelijk fysiotherapeutisch onderzoek en biedt een online platform met digitale middelen voor de uitvoering van onderzoek.


Kennis en onderzoeksresultaten worden via F&W Case Reports, F&W Expert en F&W nieuws gedeeld als versterking van het kennisdomein fysiotherapie en voor het dichten van de brug tussen wetenschap en praktijk.

Filosofie Fysiotherapie & Wetenschap


Broaden-and-build theory
De werkwijze is gericht op positieve emoties als plezier en interesse waardoor het explorerende karakter van het werk wordt gestimuleerd. Het ontmoeten van de leden, geinteresseerden en het lezen van ieders wetenschappelijke interesses geeft inspiratie voor nieuw wetenschappelijk onderzoek en het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Self-organization
Het netwerk dient als systeem te worden beschouwd waarin door de leden en het online platform spontaan nieuwe onderzoeken, samenwerkingsverbanden en projecten zullen ontstaan.

Creative Commons
De vereniging F&W heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van F&W worden gebruikt om het online platform voor wetenschappelijk onderzoek te bekostigen. De geboden bronnen kunnen full text geraadpleegd en gedeeld worden via principes van niet commerciële creative commons. Hierbij dient wel de naamsvermelding van de oorspronkelijke auteur en vereniging genoemd te worden.

Onderzoek

Onderzoek Leiden Marathon

06-11-2013
F&W zal in samenwerking met de Leiden Marathon een studie uitvoeren naar Running Related Injury's (RRI). Om een beeld te krijgen...
Lees verder