- Fysiotherapiewetenschap.com

Nieuws

Preoperatieve fysiotherapie voor oudere patiƫnten met een heupfractuur

08-03-2018
Een heupfractuur is de meest voorkomende fractuur bij ouderen en de incidentie neemt toe in economisch ontwikkelde landen wereldwijd als...
Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiƫnte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...
Lees verder

Expert opinion

Placebo-chirurgie en "schijn" operatie: verantwoord?

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...
Lees verder

Voorstel eerlijke marktwerking in de zorg

20-09-2015
Sinds enkele jaren heeft minister Edith Schippers de marktwerking in het zorgstelsel ingevoerd. De marktwerking is in het leven geroepen voor met name twee grote doelen te weten: bezuiniging (concurrentie) en kwaliteitsverbetering. Deze marktwerking heeft volgens vele partijen in de zorg nooit goed kunnen functioneren vanwege de dysbalans in machtsverhouding. De protesten over de machtspositie van de zorgverzekeraar door zorgverleners nemen afgelopen jaren sterk toe.

Marktwerking of terug naar Ziekenfonds
Nu stelt de politieke partij de SP voor om de marktwerking weer te verwijderen en het ziekenfonds weer in werking te stellen. In de Verenigde Staten is immers gebleken dat de marktwerking bedroevende resultaten geeft op het gebied van bezuinigingen en verbetering van de kwaliteit van zorg. De politieke partijen roepen echter vaak uitersten om hun kiezers te bereiken, dit is binnen het politieke toneel begrijpelijk maar er valt in twijfel te trekken of terug gaan naar het ziekenfonds verstandig is.

Marktwerking; kwaliteit en bezuiniging
We zouden ook kunnen voorstellen de marktwerking met gelijke macht tussen de twee partijen (zorgverzekeraar versus zorgverlener) te laten aanvangen. Op deze wijze wel een impuls te geven aan zorgverleners om hun kwaliteit te blijven verbeteren en de behandelingen op kosteneffectiviteit en patiententevredenheid te toetsen door een objectief in te stellen orgaan en niet de zorgverzekeraar.

Drs. D.M. Keesenberg (@dmkeesenberg)
fysiotherapeut / klinisch gezondheidswetenschapper

Fysiotherapie Wetenschap

Zorgverzekeraar

Politiek