- Fysiotherapiewetenschap.com

Nieuws

15 MRA’s gedoneerd met crowdfunding voor VU Universiteit

22-11-2017
Om onderzoek naar de veiligheid van manuele therapie mogelijk te maken is dit voorjaar en zomer een (inter)nationale crowdfundingsactie...
Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...
Lees verder

Expert opinion

Fysieke activiteit - Is het de inspanning waard bij insuline resistentie?

F&W Expert Opinion 2016; 11: 1
Vandaag de dag zijn er 2.1 miljard mensen die lijden aan overgewicht (BMI > 25 kg/m2) of obesitas (BMI > 30 kg/m2) [1]. Het hebben...
Lees verder

Kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg

04-08-2016
Kwaliteit is voor fysiotherapeuten een woord geworden dat synoniem lijkt te zijn met ‘administratielast’ en ‘afgerekend worden’. Het zou juist synoniem moeten zijn met ‘laten zien welke toegevoegde waarde we voor patiënten hebben’. Hoe gaan we dat (weer) voor elkaar krijgen? We zullen te weten moeten komen wat de kwaliteit van onze zorg bepaalt. Informatie die naar buiten toe daadwerkelijk iets zegt zal op z’n minst ook binnen de praktijk bruikbaar moeten zijn, dat wil zeggen dat het onszelf een goed beeld geeft van de zorg die we leveren en dat het ondersteunend is aan ons handelen. Daarvoor kunnen we onszelf een aantal vragen stellen:
  • Welke processen bepalen binnen onze praktijk de ‘kwaliteit van zorg’?
  • Welke indicatoren vertellen ons iets over hoe goed we het doen binnen deze processen?
  • Wat zijn de kosten voor een praktijk om kwaliteit aan te tonen?
  • Kunnen we dit voor onszelf inzichtelijk maken (meten) en helpt het ons?
  • Is deze informatie van waarde voor onze patiënten?
Om grip te krijgen op ons vak, zullen we hier actief mee om moeten gaan. Voorzichtig lijken we nu de goede kant op te gaan. Van steeds toenemende hoeveelheden aan te leveren informatie mag de beroepsgroep meer zelf aan het roer komen en bepalen welke indicatoren van belang zijn. Een mooie uitdaging om enerzijds de hoeveelheid indicatoren zo beperkt mogelijk maar toch veelzeggend te houden en anderzijds de uitkomsten terug te geven aan de praktijken in plaats van ze in ‘the black box’ te laten zitten om zo actief te kunnen sturen op onze kwaliteit van zorg.

Mw. Dr. A.F. te Velde, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper


Participeer aan onderzoek van F&W en KNGF:  'Administratielast binnen de Fysiotherapie'Fysiotherapie Wetenschap

Wetenschap

Fysiotherapie