De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws

Nieuws

F&W Nieuws brengt u nieuws uit bronnen als PTJ, AJPMR, BMJ , Lancet en artikelen geschreven door eigen leden.

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring, ademhalingstechniek, ontspanning, perifere spierkracht en... Lees verder

Fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten helpen verbeteren?

07-03-2022
Hoe kan de behandelfocus en aanbiedingsvorm van eerstelijns fysiotherapie op maat worden bepaald voor de patiënt met nek- en/of schouderklachten? En wat kan de fysiotherapeut hiermee in het... Lees verder

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap een multicenter cohortstudie uitvoeren in de... Lees verder

Handen ineenslaan voor behoud van vrijezorgkeuze

13-05-2020
De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft op 14 mei meer dan 20.800 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de vrijezorgkeuze. Zij hebben contact gelegd met twee andere petitiehouders... Lees verder

Vrijeartsenkeuze snel afschaffen via spoedwet tijdens coronacrisis

06-05-2020
Minister Hugo de Jonge, van ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport wil tijdens de coronacrisis de keuzevrijheid van de patient afschaffen via een spoedwet. Er is een lijst opgesteld met... Lees verder

Advies herzien over langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD

05-05-2020
Naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut Nederland is het maximum aantal sessies in revalidatie voor patienten met COPD vanaf 1 januari 2019 gereduceerd. De Vereniging Fysiotherapie &... Lees verder

Versoepel het machtigingstraject voor fysiotherapie na COVID-19 post IC

08-04-2020
De eerste patiënten die op de IC hebben gelegen met COVID-19 verlaten nu het ziekenhuis. Het wordt steeds duidelijker voor artsen dat patiënten na een ziekenhuisopname voor COVID-19 veel... Lees verder

Steun zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten tijdens het coronavirus

02-04-2020
Woensdag (01/04) heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen voorzitter van bestuur F&W Drs. DM Martin Keesenberg en voorzitter raad van bestuur Drs. J. Joep de Groot (zorgverzekeraar CZ) naar... Lees verder

Kosten en diagnostische waarde van beeldvormend materiaal bij lage rugklachten

16-03-2020
Beeldvorming (röntgenfoto's, CT en MRI) biedt geen gezondheidsvoordelen voor patiënten met lage rugpijn (LBP) en wordt tevens niet aanbevolen in klinische richtlijnen. Het is... Lees verder

Geef de patient met COPD de lucht terug

19-02-2020
Het COPD onderzoek van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft met haar onderzoeksresutaten vele reacties teweeggebracht in Nederland.   De onderzoeksresultaten zijn maandag 17... Lees verder

Uitzending TROS Radar over COPD onderzoek

07-02-2020
Op maandagavond 17 februari zal AVRO TROS in het televisieprogramma Radar aandacht besteden aan de onderzoeksresultaten van het onderzoek van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap. Van het... Lees verder

Oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten

29-01-2020
De relevantie van oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten groeit exponentieel naarmate de incidentie en overlevingskansen toenemen. Men schat dat er in de Verenigde Staten meer dan... Lees verder

Verbetering van lichamelijke activiteit bij chronische obstructieve longziekte door pulmonale revalidatie en farmacologische behandeling

28-01-2020
Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door een progressieve beperking van de luchtstroom die niet volledig herstelbaar is. Dit leidt tot nadelige effecten op de luchtwegen en... Lees verder

Podcast vrije artsenkeuze door Drs DM Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde vrijeartsenkeuze. Wat betekent dit voor uw keuzevrijheid en het groter maken van het... Lees verder

Actiesite voor misleidende polisvoorwaarden

09-12-2019
Nederland mag weer kiezen voor een nieuwe zorgpolis. Maar waar zetten we onze handtekening eigenlijk onder? De polisvoorwaarden bij niet-gecontracteerde zorg zijn namelijk vaag en misleidend.... Lees verder

Minister Hugo de Jonge wil vrijeartsenkeuze afschaffen

27-11-2019
Na minister Edith Schippers wil nu de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de keuzevrijheid van de patiënt schrappen. Met dit besluit dreigt de patiënt niet meer naar zijn... Lees verder

79% Nederlanders denkt dat dekking van hun zorgverzekering niet verandert

04-11-2019
Onderzoek toont opnieuw gebrekkige verzekeringskennis aan met onverwachte kosten als gevolg Amsterdam, 31 oktober 2019 - Veel Nederlanders hebben onvoldoende kennis van belangrijke... Lees verder

Effecten van oefening op skeletspieren en pezen

31-10-2019
In deze review van Minetto et al heeft men de reacties van skeletspieren en pezen op oefeningen onderzocht en mogelijke implicaties met betrekking tot ontwikkeling van positieve en negatieve effecten... Lees verder

Gevolgen voor patiënten met ernstig COPD in Nederland zichtbaar

22-10-2019
Longontstekingen,  medicatiegebruik (antibiotica/prednison) en ligdagen in het ziekenhuis nemen binnen zes maanden reeds toe door een gereduceerde frequentie van langdurige fysiotherapeutische... Lees verder

Gespecialiseerde cutane Schwann-cellen veroorzaken pijnsensaties

01-10-2019
Men veronderstelt dat pijn wordt geïnitieerd door activering van vrije zenuwuiteinden zonder eindorganen in de huid. In tegenstelling tot dit paradigma ontdekte Abdo et al. een voorheen onbekend... Lees verder

Oefening met hoge intensiteit gedurende 3 maanden vermindert ziekteactiviteit bij axiale spondyloartritis (axSpA)

05-09-2019
Bij de behandeling van patiënten met reumatische aandoeningen wordt oefening belangrijk geacht. Echter is het effect van oefeningen met hoge intensiteit op de ziekteactiviteit onbekend. Naar... Lees verder

Kosten van fysiotherapie versus arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie

05-09-2019
Wereldwijd worden er ongeveer 2 miljoen artroscopische knieoperaties uitgevoerd. Deze gaan gepaard  met $4 miljard aan directe medische kosten. Hoewel een klinisch belangrijk voordeel van... Lees verder

Metabool syndroom en de long

05-09-2019
In de loop van de tijd is de definitie van het metabool syndroom (MetS) geëvolueerd; momenteel wordt MetS gedefinieerd door een groep klinische kenmerken zoals abdominale obesitas,... Lees verder

Oefentherapie bij volwassenen met multiple sclerose met ernstige mobiliteitshandicap: een systematische review en toekomstige onderzoeksrichtingen

05-09-2019
Multiple sclerose (MS) is een chronische, neurologische aandoening die bij 1 op de 1000 mensen in de Verenigde Staten de meest voorkomende niet-traumatische oorzaak van neurologische invaliditeit bij... Lees verder

Vroegtijdige fysiotherapie kan het risico van langdurig gebruik van opioïden verminderen

05-09-2019
Volgens een nieuw onderzoek van onderzoekers van de Stanford University School of Geneeskunde en de Duke University School of Medicine ervaren patiënten die kort na de diagnose van pijn in... Lees verder

Subacromiale decompressiechirurgie voor volwassenen met schouderpijn: een richtlijn voor de klinische praktijk

05-09-2019
BMJ 2019 Hebben volwassenen met traumatische schouderpijn gedurende meer dan 3 maanden gediagnosticeerd als subacromiaal pijnsyndroom (SAPS), ook wel aangeduid als rotatorcuff-ziekte, baat bij... Lees verder

Effecten van vroege chirurgie versus fysiotherapie op de kniefunctie bij patiënten met niet-belemmerende meniscusletsel

05-09-2019
The ESCAPE Randomized Clinical Trial, JAMA. 2018, Victor A. van de Graaf et al. In deze gerandomiseerde klinische studie onder 321 patiënten, werd de kniefunctie gemeten door een zelf... Lees verder

Prevalentie van het metabool syndroom bij COPD-patiënten en de gevolgen

30-07-2019
Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door aanhoudende beperking van de luchtstroom die gewoonlijk progressief is. Daarbij dragen exacerbaties en co-existerende morbiditeiten bij... Lees verder

Bilaterale magnetische resonantie beeldvorming bevindingen bij personen met unilaterale schouderklachten

30-07-2019
Magnetic resonance imaging (MRI) wordt vaak gebruikt om structurele afwijkingen in de schouder te diagnosticeren. Latere bevindingen kunnen echter niet de oorzaak van de symptomen zijn. Het doel van... Lees verder

Kosteneffectiviteit van combinatietherapie bij patiënten met lumbale hernia operatie

26-07-2019
Lumbale hernia, ook bekend als ischias, is de meest voorkomende oorzaak van lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). Kenmerken van LRS laat zich omschrijven door uitstralen van pijn in de onderste... Lees verder

Fysiotherapeuten reduceren verwijzingen naar orthopeden met 64%

05-07-2019
Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de eerstelijn de werkbelasting van huisartsen aanzienlijk verminderen door patiënten met musculoskeletale aandoeningen (MSK) te beoordelen (triage)... Lees verder

Gezondheidseffecten van directe triage tot fysiotherapeuten in de eerste lijn voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen

06-06-2019
Wereldwijd neemt de prevalentie van musculoskeletale stoornissen (MSA's) al vele jaren gestaag toe, wat leidt tot een toename van het aantal met invaliditeit behandelde personen van ongeveer 20%... Lees verder

Gestructureerd klinisch redeneren voor inspanningsrecept bij patiënten met comorbiditeit

24-05-2019
Bij verschillende chronische ziekten is oefentherapie een effectieve interventie. Reden hier voor is dat het het fysieke functioneren verbetert en de morbiditeit en mortaliteit vermindert. Bij de... Lees verder

KNGF op bezoek bij Corpus Mentis en de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap

17-04-2019
Op woensdag 17 april waren afgevaardigden van het bestuur van het KNGF op bezoek bij Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie & Wetenschap te Leiden. Martin Keesenberg (Corpus Mentis en voorzitter... Lees verder

Zelfmanagementondersteuning voor mensen met persisterende musculoskeletale aandoeningen: de rol van de fysiotherapeut

02-04-2019
Persisterende musculoskeletale aandoeningen vormen een groot gezondheidsprobleem, hebben een substantiële impact op het welbevinden van mensen en brengen daarnaast hoge kosten met zich mee,... Lees verder

Multicenter studie naar de effecten van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD (GOLD (III-IV) op medicamenteuze therapie en hospitalisaties

01-04-2019
In totaal zijn 21 fysiotherapiepraktijken definitief geïncludeerd voor het onderzoek. Zij hebben retrospectief (2018) onderzoeksgegevens aangeleverd van 402 patienten met ernstig tot zeer... Lees verder

Centrale sensitisatie voorspelt grotere vermoeidheid onafhankelijk van musculoskeletale pijn

25-03-2019
Vermoeidheid is de subjectieve ervaring van intense vermoeidheid of uitputting, vaak niet gerelateerd aan energie-inspanning en niet te verlichten door rust. Onder mensen met musculoskeletale... Lees verder

Effect van lumbale mobilisaties met beenbeweging in patiënten met lumbale radiculopathie

13-01-2019
Dit onderzoek, gericht op het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie, heeft als doel het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging (SMWLM)... Lees verder

Het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie

03-01-2019
Dit onderzoek, gericht op het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie, heeft als doel het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging (SMWLM)... Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...