De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws

Nieuws

F&W Nieuws brengt u nieuws uit bronnen als PTJ, AJPMR, BMJ , Lancet en artikelen geschreven door eigen leden.

Podcast vrije artsenkeuze door Drs DM Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde vrijeartsenkeuze. Wat betekent dit voor uw keuzevrijheid en het groter maken van het... Lees verder

Actiesite voor misleidende polisvoorwaarden

09-12-2019
Nederland mag weer kiezen voor een nieuwe zorgpolis. Maar waar zetten we onze handtekening eigenlijk onder? De polisvoorwaarden bij niet-gecontracteerde zorg zijn namelijk vaag en misleidend.... Lees verder

Minister Hugo de Jonge wil vrijeartsenkeuze afschaffen

27-11-2019
Na minister Edith Schippers wil nu de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de keuzevrijheid van de patiënt schrappen. Met dit besluit dreigt de patiënt niet meer naar zijn... Lees verder

79% Nederlanders denkt dat dekking van hun zorgverzekering niet verandert

04-11-2019
Onderzoek toont opnieuw gebrekkige verzekeringskennis aan met onverwachte kosten als gevolg Amsterdam, 31 oktober 2019 - Veel Nederlanders hebben onvoldoende kennis van belangrijke... Lees verder

Effecten van oefening op skeletspieren en pezen

31-10-2019
In deze review van Minetto et al heeft men de reacties van skeletspieren en pezen op oefeningen onderzocht en mogelijke implicaties met betrekking tot ontwikkeling van positieve en negatieve effecten... Lees verder

Gevolgen voor patiënten met ernstig COPD in Nederland zichtbaar

22-10-2019
Longontstekingen,  medicatiegebruik (antibiotica/prednison) en ligdagen in het ziekenhuis nemen binnen zes maanden reeds toe door een gereduceerde frequentie van langdurige fysiotherapeutische... Lees verder

Gespecialiseerde cutane Schwann-cellen veroorzaken pijnsensaties

01-10-2019
Men veronderstelt dat pijn wordt geïnitieerd door activering van vrije zenuwuiteinden zonder eindorganen in de huid. In tegenstelling tot dit paradigma ontdekte Abdo et al. een voorheen onbekend... Lees verder

Oefening met hoge intensiteit gedurende 3 maanden vermindert ziekteactiviteit bij axiale spondyloartritis (axSpA)

05-09-2019
Bij de behandeling van patiënten met reumatische aandoeningen wordt oefening belangrijk geacht. Echter is het effect van oefeningen met hoge intensiteit op de ziekteactiviteit onbekend. Naar... Lees verder

Kosten van fysiotherapie versus arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie

05-09-2019
Wereldwijd worden er ongeveer 2 miljoen artroscopische knieoperaties uitgevoerd. Deze gaan gepaard  met $4 miljard aan directe medische kosten. Hoewel een klinisch belangrijk voordeel van... Lees verder

Metabool syndroom en de long

05-09-2019
In de loop van de tijd is de definitie van het metabool syndroom (MetS) geëvolueerd; momenteel wordt MetS gedefinieerd door een groep klinische kenmerken zoals abdominale obesitas,... Lees verder

Oefentherapie bij volwassenen met multiple sclerose met ernstige mobiliteitshandicap: een systematische review en toekomstige onderzoeksrichtingen

05-09-2019
Multiple sclerose (MS) is een chronische, neurologische aandoening die bij 1 op de 1000 mensen in de Verenigde Staten de meest voorkomende niet-traumatische oorzaak van neurologische invaliditeit bij... Lees verder

Vroegtijdige fysiotherapie kan het risico van langdurig gebruik van opioïden verminderen

05-09-2019
Volgens een nieuw onderzoek van onderzoekers van de Stanford University School of Geneeskunde en de Duke University School of Medicine ervaren patiënten die kort na de diagnose van pijn in... Lees verder

Subacromiale decompressiechirurgie voor volwassenen met schouderpijn: een richtlijn voor de klinische praktijk

05-09-2019
BMJ 2019 Hebben volwassenen met traumatische schouderpijn gedurende meer dan 3 maanden gediagnosticeerd als subacromiaal pijnsyndroom (SAPS), ook wel aangeduid als rotatorcuff-ziekte, baat bij... Lees verder

Effecten van vroege chirurgie versus fysiotherapie op de kniefunctie bij patiënten met niet-belemmerende meniscusletsel

05-09-2019
The ESCAPE Randomized Clinical Trial, JAMA. 2018, Victor A. van de Graaf et al. In deze gerandomiseerde klinische studie onder 321 patiënten, werd de kniefunctie gemeten door een zelf... Lees verder

Prevalentie van het metabool syndroom bij COPD-patiënten en de gevolgen

30-07-2019
Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door aanhoudende beperking van de luchtstroom die gewoonlijk progressief is. Daarbij dragen exacerbaties en co-existerende morbiditeiten bij... Lees verder

Bilaterale magnetische resonantie beeldvorming bevindingen bij personen met unilaterale schouderklachten

30-07-2019
Magnetic resonance imaging (MRI) wordt vaak gebruikt om structurele afwijkingen in de schouder te diagnosticeren. Latere bevindingen kunnen echter niet de oorzaak van de symptomen zijn. Het doel van... Lees verder

Kosteneffectiviteit van combinatietherapie bij patiënten met lumbale hernia operatie

26-07-2019
Lumbale hernia, ook bekend als ischias, is de meest voorkomende oorzaak van lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). Kenmerken van LRS laat zich omschrijven door uitstralen van pijn in de onderste... Lees verder

Fysiotherapeuten reduceren verwijzingen naar orthopeden met 64%

05-07-2019
Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de eerstelijn de werkbelasting van huisartsen aanzienlijk verminderen door patiënten met musculoskeletale aandoeningen (MSK) te beoordelen (triage)... Lees verder

Gezondheidseffecten van directe triage tot fysiotherapeuten in de eerste lijn voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen

06-06-2019
Wereldwijd neemt de prevalentie van musculoskeletale stoornissen (MSA's) al vele jaren gestaag toe, wat leidt tot een toename van het aantal met invaliditeit behandelde personen van ongeveer 20%... Lees verder

Gestructureerd klinisch redeneren voor inspanningsrecept bij patiënten met comorbiditeit

24-05-2019
Bij verschillende chronische ziekten is oefentherapie een effectieve interventie. Reden hier voor is dat het het fysieke functioneren verbetert en de morbiditeit en mortaliteit vermindert. Bij de... Lees verder

KNGF op bezoek bij Corpus Mentis en de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap

17-04-2019
Op woensdag 17 april waren afgevaardigden van het bestuur van het KNGF op bezoek bij Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie & Wetenschap te Leiden. Martin Keesenberg (Corpus Mentis en voorzitter... Lees verder

Zelfmanagementondersteuning voor mensen met persisterende musculoskeletale aandoeningen: de rol van de fysiotherapeut

02-04-2019
Persisterende musculoskeletale aandoeningen vormen een groot gezondheidsprobleem, hebben een substantiële impact op het welbevinden van mensen en brengen daarnaast hoge kosten met zich mee,... Lees verder

Multicenter studie naar de effecten van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD (GOLD (III-IV) op medicamenteuze therapie en hospitalisaties

01-04-2019
In totaal zijn 21 fysiotherapiepraktijken definitief geïncludeerd voor het onderzoek. Zij hebben retrospectief (2018) onderzoeksgegevens aangeleverd van 402 patienten met ernstig tot zeer... Lees verder

Centrale sensitisatie voorspelt grotere vermoeidheid onafhankelijk van musculoskeletale pijn

25-03-2019
Vermoeidheid is de subjectieve ervaring van intense vermoeidheid of uitputting, vaak niet gerelateerd aan energie-inspanning en niet te verlichten door rust. Onder mensen met musculoskeletale... Lees verder

Effect van lumbale mobilisaties met beenbeweging in patiënten met lumbale radiculopathie

13-01-2019
Dit onderzoek, gericht op het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie, heeft als doel het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging (SMWLM)... Lees verder

Het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie

03-01-2019
Dit onderzoek, gericht op het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie, heeft als doel het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging (SMWLM)... Lees verder

Spierrek verandert de neuromusculaire functie die betrokken is bij stabiliteit van de enkel

02-01-2019
Voor training van verschillende sporten werd gewoonlijk gedurende vele jaren statisch rekken uitgevoerd. Rekken is geassocieerd met letselpreventie en verbeterde prestaties. Het sportletsel wordt... Lees verder

Effectiviteit van fysiotherapie voor laterale epicondylitis: een systematische review

12-11-2018
Laterale epicondylitis (LE) is een veel voorkomend medisch probleem. In de populatie ligt de jaarlijkse incidentie van deze aandoening aan de elleboog tussen 1% en 3%. Van een typische episode van LE... Lees verder

Fysiotherapie op de zorgverzekeringsmarkt in Nederland

07-11-2018
Vektis maakt het, door beschikking over gedeclareerde borgdata van alle zorgverzekeraars in Nederland een transparant beeld van de Nederlandse zorgkosten. Mede stelt Vektis hiermee partijen in staat... Lees verder

Lage gradatie systemische ontsteking en musculoskelatale pijn

30-10-2018
Ons begrip van meervoudige systemen en hun interacties die bijdragen aan musculoskeletale pijn is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd. Er is een aanzienlijke interesse in de rol van het... Lees verder

RCT van subacromiale decompressie versus diagnostische artroscopie voor schouderimpingement

30-10-2018
Het beheer van schouderpijn wordt geschat op 4,5 miljoen bezoeken aan artsen en een financiële last van € 2,6 miljard elk jaar alleen al in de VS. Daar 44-70% van de patiënten met... Lees verder

Prevalidatie voor bovenbuikchirugie

26-07-2018
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen in Australië en Nieuw-Zeeland om zo mogelijk de... Lees verder

Brighton musculoskeletale Patient-Reported Outcome Measure (BmPROM): een beoordeling van de validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit

25-07-2018
Muscoskeletale (MSK) aandoeningen in Engeland komen vaak voor en zijn een belangrijke oorzaak van slechte gezondheid, pijn en fysieke beperkingen. Bijna een derde van alle primaire zorgconsultaties... Lees verder

Effectiviteit van fysiotherapie met telerevalidatie bij chirurgische patiënten

24-07-2018
Vertraagd postoperatief herstel is een van de belangrijkste problemen na een operatie. Postoperatieve complicaties dragen in hoge mate bij aan postoperatieve morbiditeit en kunnen leiden tot een... Lees verder

Verwijzingspercentage fysiotherapie naast stijgende opioïde gebruik bij patiënten met lage rugpijn

24-07-2018
Lage rugpijn (LBP) heeft bij Amerikanen een levensduurincidentie van 11% tot 80% (SPINE). Dit is een van de belangrijkste redenen voor doktersbezoeken, gebruik van gezondheidszorg en wereldwijd... Lees verder

Klinische verbetering na 6 weken excentrische oefening bij patiënten met een mid-Achilles tendinopathie - een gerandomiseerde studie met 1 jaar follow-up

22-07-2018
Achilles tendinopathie komt vaak voor, vooral bij fysiek actieve mensen. De incidentie neemt toe met de leeftijd. Voorgestelde etiologische factoren zijn extrinsieke factoren zoals belasting door... Lees verder

Corticosteroïde of placebo-injectie in combinatie met diepe dwarse fricties, manipulatie van Mills, stretching en excentrische oefeningen voor acute laterale epicondylitis

22-07-2018
Laterale epicondylitis van de elleboog (tenniselleboog) wordt vaak gezien in de huisartspraktijk met een incidentie van 5,5 per 1000 personen. Het wordt gekenmerkt door pijn en gevoeligheid van de... Lees verder

Kosteneffectiviteit fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen

19-07-2018
Een nieuw rapport van het National Institute for Health Research (NIHR) toont aan dat investeringen in fysiotherapeutische behandelingen voor musculoskeletale aandoeningen effectief zijn en de totale... Lees verder

Korte en lange termijn effecten van ambulante revalidatie bij patiënten met COPD: een gerandomiseerde studie

05-07-2018
Longrevalidatieprogramma's zijn op korte termijn effectief bij patiënten met ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD), echter de langetermijneffecten zijn niet bekend. Deze studie... Lees verder

Prevalidatie voor chirurgie aan de bovenbuik

05-07-2018
Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen in Australië en Nieuw-Zeeland om de werkzaamheid van... Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...