De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Huisartsen hebben deal met Schippers

Huisartsen hebben deal met Schippers

05-10-2015
De huisartsen hebben met de actie "Het roer moet om" hun belangen goed verdedigd. Vanaf 2016 zal er een onafhankelijke geschillencommissie in het leven geroepen worden om bij conflicten tussen zorgverzekeraars en huisartsen te bemiddelen. Ook de administratieve last van huisartsen zal verlaagd gaan worden. Alleen bij de discussie rond de Mededingingswet hebben de artsen water bij de wijn moeten doen. Ze worden niet uitgezonderd van de wet, maar de ACM gaat onderlinge samenwerking tussen huisartsen wél gedogen. Zolang de patiënt en de verzekerde niet worden benadeeld op het gebied van kwaliteit en kosten zal de toezichthouder niet ingrijpen.

Alle andere beroepsgroepen in de eerstelijn zijn hier niet direct bij gebaat. Psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen, audiciens, verpleging, verzorging en vele anderen hopen dat dit een precedent schept en niet een voordeel is voor één beroepsgroep.

Fysiotherapie & Wetenschap

Fysiotherapie Wetenschap

Zorgverzekeraar

Politiek

Nieuws

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie &...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...