De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Waarde van Fysiotherapie

Waarde van Fysiotherapie

13-12-2016
De afgelopen tijd staat het nieuws bol over de behandelindex, contractering, de zorgverzekeraar die op de stoel van de behandelaar zit etc. Voor mij was het een periode waarin ik onderzoeks- en kwaliteitsfora heb bezocht over hoe we de toegevoegde waarde van zorg inzichtelijk kunnen maken. Ondertussen ben ik in de gelegenheid gesteld om aan een systeem te werken waarbij zorgproducten en zorguitkomsten transparant kunnen worden gemaakt en direct aan zorgkosten kunnen worden gerelateerd.
 
We zijn er allemaal van overtuigd dat de zorg door fysiotherapeuten heel effectief is en ook nog eens zeer betaalbaar. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt en ook in de huidige politieke situatie is het wel zeer wenselijk als we kunnen laten zien wat het effect is van onze inspanningen. Welke indicatoren kunnen dit het beste aantonen? Is dit een score vanuit het patiëntervaringsonderzoek (PREM)? Of is dit een score over de kwaliteit van leven? Of wellicht zegt een aandoeningspecifieke score meer over de zorguitkomst bij een bepaalde populatie?
 
Het is belangrijk om eerst helder te hebben op welke wijze onze toegevoegde waarde het beste inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit bepalen we niet alleen, maar in ieder geval samen met de patiënt. Wanneer we vervolgens over de uitkomsten beschikken en deze ook nog eens kunnen relateren aan de investering in eerstelijns fysiotherapeutische behandeling, al dan niet gekoppeld aan overige kostenbesparingen zoals het wegblijven uit de tweedelijn en de ziektewet, dan zetten we onszelf stevig op de kaart.
 
Nu kan niet iedere individuele praktijk zo’n systeem opzetten. Het initiatief daarvoor ligt nu bij organisaties die de beroepsgroep vertegenwoordigen in samenspraak met de zorgverleners zelf, patiëntorganisaties, zorgverzekeraars en wetenschappelijke onderzoekers. Het inzichtelijk maken van zorguitkomsten gaat stapsgewijs. Eerst zullen structuurindicatoren worden verzameld: ‘is iets aanwezig of niet’, vervolgens komen procesindicatoren in beeld: ‘in hoeveel procent van de gevallen wordt iets ingevuld’. Pas wanneer de compliance op orde is, kunnen de uitkomsten worden gebruikt om uitspraken te doen over de toegevoegde waarde van onze zorg voor de patiënt.
 
Binnen dit proces ligt bij uitstek een taak voor wetenschappelijk geschoolde fysiotherapeuten. Enerzijds beschik je over kennis en ervaring over het werken met patiënten in de praktijk. Anderzijds bezit je kennis over het meten van uitkomsten op groepsniveau en ben je in staat om hier conclusies aan te verbinden. Hiermee kun je de waarde van de fysiotherapeutische behandeling bij een bepaalde aandoening of populatie aantonen en de positie van je beroepsgroep verstevigen.
 
Mw. Dr. A.F. te Velde

Fysiotherapie Wetenschap

Wetenschap

Fysiotherapie

Nieuws

Fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten helpen verbeteren?

07-03-2022
Hoe kan de behandelfocus en aanbiedingsvorm van eerstelijns fysiotherapie op maat worden bepaald voor de patiënt met nek- en/of...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...