De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Rechtzaak tegen Zilveren Kruis Achmea omtrent keuzevrijheid

Rechtzaak tegen Zilveren Kruis Achmea omtrent keuzevrijheid

15-06-2018
Op woensdag 13 juni om 09.30 uur diende het hoger beroep voor het Gerechtshof te Arnhem dat Zilveren Kruis had ingesteld tegen het door hen verloren kort geding op 23 februari eerder dit jaar tegen Stichting Zorgrecht.
 
Waar ging het om?
Bij het vonnis van het kort geding had de rechter bepaald dat Zilveren Kruis niet voorafgaande aan de verzorging van een patiënt een machtigingsaanvraag mag opleggen aan de niet gecontracteerde zorgaanbieder en dat de facturatie- en betaalstroom afgedekt mag worden met een akte van cessie, waardoor de niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn vergoeding rechtstreeks van de zorgverzekeraar kan ontvangen.
 
Vrije artsenkeuze
Cruciaal in de discussie is de keuzevrijheid van de patient. De patiënt bepaalt zelf door wie hij wil worden verzorgd. Dit is wettelijk verankerd. Dit brengt automatisch met zich mee dat hij kan kiezen voor een zorgaanbieder die toevallig geen vast contract heeft voor zijn werk en vergoedingen met de zorgverzekeraar. Dit zijn vaak kleine ondernemers die wel beschikken over de nodige diploma’s, registraties en vak-erkenningen, maar als vrij ondernemer hun diensten verrichten. Door die zogenaamde vrije artsenkeuze hebben zij dan ook een bestaansrecht.
 
Hoger Beroep
Het Hof ging tijdens de zitting vragen stellen die er vooral op waren gericht hoe alles zich nu precies in de praktijk voltrekt. Ook mensen in de zaal kregen gelegenheid hun praktijkervaringen te vertellen. De discussie rond het machtigingsvereiste leek tot de conclusie te leiden dat deze vooral belemmerend werkt in het proces en niet in het belang is van patiënt en niet-gecontracteerde zorgaanbieder omdat de zorgverzekeraar voldoende andere middelen heeft om toezicht te houden. Beide partijen kregen nog een laatste slotwoord nadat de advocaten van beide partijen hun dupliek en repliek hadden gehouden.
 
Slotwoord
In het slotwoord heeft Stichting Zorgrecht aangevoerd dat zorgverzekeraars weliswaar een doelmatig verzorgingsproces mogen faciliteren, maar dat zij niet zoveel maatregelen mogen nemen dat een hele beroepsgroep van tienduizenden hardwerkende zorgaanbieders brodeloos dreigen te raken omdat zij toevallig geen contract hebben afgesloten met een zorgverzekeraar, die hen dat ook onmogelijk maakt door hoge toegangseisen te stellen die niet relevant zijn.
 
Vonnis is bepaald op uiterlijk 31 juli of zoveel eerder als mogelijk is voor het Hof.

Stichting Zorgrecht

Fysiotherapie Wetenschap

Zorgverzekeraar

Zorg

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...