De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Efficiëntie en kosteneffectiviteit van fysiotherapie na glenohumeral gewrichtsontsteking voor adhesieve capsulitis: RCT

Efficiëntie en kosteneffectiviteit van fysiotherapie na glenohumeral gewrichtsontsteking voor adhesieve capsulitis: RCT

21-06-2018
Deze studie heeft manueel-therapie in combinatie met een actief fysiotherapieprogramma ten tijde van gewrichtszwelling bij adhesieve capsulitis vergeleken met een placebo echografiebehandeling. Men heeft een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerd onderzoek gehouden onder de twee bovengenoemde groepen bestaande uit 156 deelnemers, waarvan 12 drop-outs, welke door een enkele beoordelaar werd uitgevoerd.

De deelnemers ervaarden pijn en stijfheid in voornamelijk 1 schouder gedurende 3 maanden en een beperking van passieve beweging (30°). Beide groepen werden tweemaal per week behandeld gedurende 2 weken en vervolgens eenmaal per week gedurende 4 weken. Uitkomsten waren pijn, functie, actieve en schouderbewegingen die door deelnemers, net als waargenomen succes en kwaliteit van leven, werden beoordeeld bij baseline, 6, 12 en 26 weken. Ook werden de kosten verzameld. 

Beide groepen verbeterden in de loop van de tijd op de uitkomstmaten pijn, functie en kwaliteit van leven op elk moment. Voor deze uitkomstmaten zijn geen significante verschillen gevonden tussen de groepen. Voor alle actieve schouderbewegingen (bijv. het gepoolde verschil in gemiddelde verandering tussen groepen over alle tijdspunten voor totale schouderabductie was 10.6 °, 95% betrouwbaarheidsinterval [95% CI] 3.1, 18.1) en waargenomen merkbaar succes door de deelnemers (samengevoegd relatief risico 1.4 95% CI1.1, 1.65; aantal heeft 5 nodig) is significant verschillend in het voordeel van de fysiotherapiegroep. De netto kosten van fysiotherapie waren $ 136,8 Australische dollar (95% CI -177.5 ,223.1) over een periode van 6 maanden. 

Fysiotherapie na gewrichtszwelling door adhesieve capsulitis leverde geen extra voordelen op in termen van pijn, functie of kwaliteit van leven, maar resulteerde in een aanhoudend groter actief bereik van schouderbewegingen en door deelnemers waargenomen verbeteringen tot 6 maanden.

Arthritis & Rheumatism

Nieuws

Prevalentie van het metabool syndroom bij COPD-patiënten en de gevolgen

30-07-2019
Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door aanhoudende beperking van de luchtstroom die gewoonlijk progressief is....

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...