De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Prevalidatie voor chirurgie aan de bovenbuik

Prevalidatie voor chirurgie aan de bovenbuik

05-07-2018
Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen in Australië en Nieuw-Zeeland om de werkzaamheid van preoperatieve fysiotherapeutische sessies te evalueren en postoperatieve pulmonale complicaties (PPC's) na operaties aan de bovenbuik te verminderen.

 441 Volwassenen van 18 jaar of ouder kregen binnen zes weken door middel van loting een open bovenbuik-operatie toegewezen om ofwel een informatieboekje (n = 219; controle) of preoperatieve fysiotherapie (n = 222; interventie) gedurende 12 maanden te ontvangen en proactief gevolgd te worden. Pre-operatief ontvingen de deelnemers een informatieboekje (controlegroep) of een extra 30 minuten durende prevalidatie van fysiotherapie en ademhalingsoefeningen (interventiegroep).

Het informatieboekje beschrijft ademhalingsoefeningen, bestaande uit twee sets van tien langzame diepe ademteugen, gevolgd door drie keer huffen. Deze oefeningen werden elk uur uitgevoerd en begonnen onmiddellijk na de operatie. Er werd geen andere fysiotherapeutische informatie dan die opgenomen in het boekje verstrekt om de deelnemers te informeren.

Het primaire resultaat was een PPC binnen 14 post-operatieve ziekenhuisdagen die dagelijks werden beoordeeld op basis van de Melbourne-groepsscore. Secundaire uitkomsten waren door het ziekenhuis opgelopen pulmonale complicaties, de duur van het verblijf in het ziekenhuis, het gebruik van diensten op de intensive care en ziekenhuiskosten. Patiënten rapporteren gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Fysieke functie en complicaties na ontslag werden gemeten na zes weken en alle sterfgevallen werden gemeten tot 12 maanden.

De incidentie van PPC's binnen 14 postoperatieve ziekenhuisdagen, inclusief ziekenhuis verworven pneumonie, werd gehalveerd (aangepaste hazard ratio 0,48, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,30 tot 0,75, P = 0,001) in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep, met een absolute risicoreductie van 15% (95% betrouwbaarheidsinterval 7% tot 22%). Er werden geen significante verschillen in andere secundaire uitkomsten gedetecteerd.

Het onderzoek levert sterke aanwijzingen dat over fysiotherapie, voorlichting en prevalidatie door een fysiotherapeut binnen zes weken voorafgaand aan een operatie aan de bovenbuik de incidentie van PPC's, inclusief ziekenhuis complicaties, binnen de eerste 14 dagen na de operatie verminderd. In een algemene populatie van patiënten die zijn opgenomen voor een electieve bovenbuikoperatie halveert een 30 minuten durende pre-operatieve fysiotherapeutische sessie de incidentie van PPC's (met name gehospitaliseerde pneumonie) die wordt aangeboden in bestaande multidisciplinaire klinieken van ziekenhuizen.

PMC Journal, 2018. I. Boden et al.

Fysiotherapie Wetenschap

Operatie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...