De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Korte en lange termijn effecten van ambulante revalidatie bij patiënten met COPD: een gerandomiseerde studie

Korte en lange termijn effecten van ambulante revalidatie bij patiënten met COPD: een gerandomiseerde studie

05-07-2018
Longrevalidatieprogramma's zijn op korte termijn effectief bij patiënten met ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD), echter de langetermijneffecten zijn niet bekend. Deze studie laat de korte- en langetermijneffecten zien van een 6 maanden durend revalidatieprogramma voor patiënten met ernstige COPD. 
Honderd patiënten werden willekeurig toegewezen aan de experimentele groep die een revalidatieprogramma bestaande uit fietsen, wandelen en spierkrachttraining (n = 50) volgden en een controlegroep waarbij de gebruikelijke medische zorg (n = 50) werd verleend. Vierendertig patiënten in de revalidatiegroep werden geëvalueerd na 6 maanden, 26 patienten werden geëvalueerd na 18 maanden follow-up. In de controlegroep werden 28 patiënten geëvalueerd op 6 maanden en na 23 en 18 maanden. De uitkomstmaten waren de longfunctie, 6 minuten wandeltest, maximale inspanningscapaciteit, perifere en respiratoire spierkracht en kwaliteit van leven (op een schaal van 20 tot 140 punten). Tevens werd een inschatting gemaakt van de kosteneffectiviteit van het programma. 

Na 6 maanden vertoonde de revalidatiegroep verbetering op de 6 minuten wandeltest [gemiddelde verschil (training - controle) van 52 m; 95% betrouwbaarheidsinterval (CI), 15 tot 89 m], maximale werklast (12 W, 95% CI, 6 tot 19 W), maximale zuurstofopname (0,26 liter / min; 95% CI, 0,07 tot 0,45 liter / min.) ), quadricepskracht (18 Nm, 95% CI, 7 tot 29 Nm), inspiratoire spierkracht (11 cm H (2) O; 95% CI, 3 tot 20 cm H (2) O), en kwaliteit van leven ( 14 punten, 95% CI, 6 tot 21 punten, allen P <0,05). Na 18 maanden bleven deze verschillen bestaan ​​(P <0,05), behalve voor de inspiratoire spierkracht. Op de 6 minuten wandeltest en de kwaliteit van leven overschreden de verschillen tussen de revalidatiegroep en de controlegroep na 18 maanden het minimale klinisch belangrijke verschil. Bij patiënten die het 6 maanden durende revalidatieprogramma hadden voltooid, resulteerde poliklinische revalidatie in significante en klinisch relevante veranderingen op 6 minuten wandeltest, maximale trainingsprestaties, perifere en respiratoire spierkracht en kwaliteit van leven. De meeste van deze effecten hielden aan 18 maanden na het starten van het programma.

The American Journal of Medicine 109(3):207-12 · August 2000. M. Decramer et al.

Nieuws

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie &...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Update 15-05-2020 Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch...