De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Fysiotherapie op de zorgverzekeringsmarkt in Nederland

Fysiotherapie op de zorgverzekeringsmarkt in Nederland

07-11-2018
Vektis maakt het, door beschikking over gedeclareerde borgdata van alle zorgverzekeraars in Nederland een transparant beeld van de Nederlandse zorgkosten. Mede stelt Vektis hiermee partijen in staat de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de aangeboden zorg in Nederland te verbeteren.

Als gevolg van onder andere dubbele vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken neemt de vraag naar fysiotherapie toe. In drie jaar tijd is het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut in drie jaar tijd met 400 duizend gestegen, naar 3,84 miljoen in 2017. Het dalend aantal fysiotherapeuten creëert vollere agenda’s. Het aantal is met 30.355 in 2014 in de afgelopen jaren daarna gedaald naar 27.500.

In een nieuwsbericht uit 2015 van Drs. D.M. Keesenberg komt naar voren dat de zorgkosten in de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) jaarlijks ongeveer 35 miljard euro bedragen. In 2012 ziet men een daling in de kosten (2%) die in 2013 met 5% weer stijgt naar ruim 35 miljard euro. De medisch specialistische zorg van de fysiotherapeut (1.27%) komt in 2013 op een totaal van €448.808.903. In 2017 maken ruim 3,8 miljoen mensen gebruik van de 27.500 fysiotherapeuten werkzaam in Nederland. De totale kosten dat jaar, welke ruim 2 maal hoger zijn dan in 2013, bedragen totaal €1,5 miljard euro.  

Keesenberg geeft aan dat de bezuinigingsmaatregelen van Edith Schippers tussen 2011 en 2013 hebben geleid tot een toename van de totale zorgkosten. Deze bezuinigingsmaatregelen moesten ook een kwaliteitstoename creëren. Echter heeft dit voor, patiënten afhankelijk van fysiotherapie, geleid tot afname van de keuzevrijheid en minder zorg bij chronische aandoeningen als reuma, revalidatie na wervelfractuur bij osteoporose ,hartrevalidatie en revalidatie bij aangeboren afwijkingen. Er is wetenschappelijke evidentie aanwezig voor deze vormen van fysiotherapeutische revalidatie. Afwezigheid van fysiotherapie, zo is bekend, leidt tevens tot een kostentoename (medisch specialistische zorg).

Fysiotherapie Wetenschap

Zorgverzekeraar

Fysiotherapie

Nieuws

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie &...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...