De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Spierrek verandert de neuromusculaire functie die betrokken is bij stabiliteit van de enkel

Spierrek verandert de neuromusculaire functie die betrokken is bij stabiliteit van de enkel

02-01-2019
Voor training van verschillende sporten werd gewoonlijk gedurende vele jaren statisch rekken uitgevoerd. Rekken is geassocieerd met letselpreventie en verbeterde prestaties. Het sportletsel wordt door rekken echter niet verminderd. Statisch rekken kan bovendien het vermogen van spieren om maximale kracht te produceren verminderen. Ook doet het de prestaties van explosieve spierfunctie verminderen. Zelfs als verschillende onderzoeken de effecten van het rekken op sterkte en kracht rapporteren, blijven sommige problemen controversieel. Een voorbeeld is de relatie tussen de dynamische druk, de spierstijfheid, de H-reflex en de elektromyografie (EMG) –activiteit worden door mechanische en neurofysiologische effecten van statisch rekken verminderd.
Er is verondersteld dat de mechanische en neurofysiologische effecten veroorzaakt door rekken de maximale spierkracht en kracht verminderen. Het gewrichtstabilisatieproces kan bovendien door de vermindering van neurale invoer en spierstijfheid worden beïnvloed. Daar er geen bewijs beschikbaar is, is het echter niet mogelijk deze hypotheses te ondersteunen.

Het doel van deze studie is om de invloed van statisch rekken op de dynamische gewrichtstabiliteit te analyseren. Er werden een reeks statisch-passieve rekoefeningen uitgevoerd door twintig fysiek actieve vrouwelijke universiteitsstudenten (22,8 ± 5,3 jaar; 58 ± 8,8 kg; 1,62 ± 0,07 m) voor de peroneus longus en brevis-spieren (vier herhalingen van 30 s).
Tijdens een gesimuleerde enkelverstuiking werd voor en na het rekken elektromyografie op beide spieren uitgevoerd. Wiskundige algoritmen berekenen de latency en de elektromyografie-activiteit (RMS). Na het strekken nam de latentie toe van 66 ms tot 73 ms (p = 0,003) voor de peroneus brevis-spier en van 70 ms tot 79 ms (p = 0,001) voor de peroneus longus-spier. De RMS, berekend 100 ms na de simulatie, nam af in de peroneus brevisspier, van 25.05 tot 18.16 (p = 0.001), en in de peroneus longus spier, van 22.84 naar 15.61 (p = 0.001).

Statische rek van de peroneus brevis en longus verminderde de activiteit van beide spieren tijdens de gesimuleerde enkelverstuiking en verhoogde tevens de latentie. Deze resultaten suggereren dat statisch rekken de neuromusculaire functie die betrokken is bij dynamische gewrichtstabilisatie in gevaar kan brengen.

Physiotherapy Theory and Practice 2018

Fysiotherapie Wetenschap

Sport

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...