De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Effect van lumbale mobilisaties met beenbeweging in patiënten met lumbale radiculopathie

Effect van lumbale mobilisaties met beenbeweging in patiënten met lumbale radiculopathie

13-01-2019
Dit onderzoek, gericht op het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging bij patiënten met lumbale radiculopathie, heeft als doel het effect van spinale mobilisatie met beenbeweging (SMWLM) op lage rug- en beenpijnintensiteit, invaliditeit, pijncentralisatie en patiënttevredenheid bij proefpersonen met lumbale radiculopathie te evalueren. Het ontwerp van de studie betreft een dubbelblind gerandomiseerde gecontroleerde trial welke werd gehouden in een algemeen ziekenhuis. De deelnemers bestaan uit zestig volwassenen (gemiddelde leeftijd 44 jaar) met subacute lumbale radiculopathie.

Om SMWLM, oefeningen en elektrotherapie (n = 30) of lichaamsbeweging en elektrotherapie alleen (n = 30) te kunnen ontvangen werden willekeurig onderwerpen toegewezen. Gedurende 2 weken kregen alle proefpersonen 6 sessies toegwezen. De intensiteit van de radiatie en de Oswestry-index van de invaliditeitsindex waren de primaire uitkomsten. Secundaire variabelen lieten zich omschrijven als lage rugpijnintensiteit, globale beoordeling van verandering (GROC), rechte beenhoogte (SLR) en lumbale bewegingsbereik (ROM). Variabelen werden blind beoordeeld op de basislijn, na de interventie en na 3 en 6 maanden follow-up.

Significante effecten vonden plaats in alle uitkomstvariabelen. De  SMWLM-groep ondervond na 2 weken een significant grotere verbetering dan de controlegroep in pijn in de benen (MD 2,4, 95% CI 2,0 tot 2,7) en invaliditeit (MD 3,9 (5,5 tot 2,2). Na 6 maanden had de SMWLM-groep soortgelijk een significant grotere verbetering dan de controlegroep bij radiatie (MD 4.4, 95% BI 4.0 tot 4.8) en invaliditeit (MD 4.7 (6.3to 3.1). Ook rapporteerde de SMWLM-groep een grotere verbetering in de GROC en in SLR ROM.

De toevoeging van SMWLM zorde bij patiënten met lumbale radiculopathie voor significant verbeterde voordelen in termen van been- en rugpijn, invaliditeit, SLR ROM en patiënttevredenheid. Dit zowel op de korte als op de lange termijn.

Elsevier Inc 2018

Fysiotherapie Wetenschap

Neurologie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Therapietrouw ten aanzien van bewegen bij chronische obstructieve longziekte

F&W Expert Opinion 2024; 2: 1
Inleiding Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, met een economische en...