De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Multicenter studie naar de effecten van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD (GOLD (III-IV) op medicamenteuze therapie en hospitalisaties

Multicenter studie naar de effecten van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD (GOLD (III-IV) op medicamenteuze therapie en hospitalisaties

01-04-2019
In totaal zijn 21 fysiotherapiepraktijken definitief geïncludeerd voor het onderzoek. Zij hebben retrospectief (2018) onderzoeksgegevens aangeleverd van 402 patienten met ernstig tot zeer ernstig COPD (♂ 207, ♀ 193). Aan dit cohort werd in 2018 met een gemiddelde frequentie van twee maal per week fysiotherapeutische revalidatie in de eerstelijn  geboden. Dit heeft in 2018 per patient geleid tot gemiddeld 2,3 exacerbaties en 0,4 hospitalisaties (ligduur μ 10,7 dagen) per jaar.

De medicamenteuze therapie bij een longaanval leidde tot voorschrijven van antibiotica (μ 1,6 per jaar) en prednisolon (μ 1,7 per jaar). Binnen het cohort is een onderhoudskuur voorgeschreven door huisarts of longarts van antibiotica (6%)  en prednisolon (3 %).

Deze cohortstudie zal in 2019 gecontinueerd worden om de effecten van het verlagen van de frequentie van de fysiotherapeutische revalidatie op medicatiegebruik en hospisalisaties te onderzoeken.


Drs. D. Postel, Mw. drs. S. Werner, Drs. C. Freriks, Mw. Drs. M. Willekens, Dr. N. Hutting, Drs. D.M. Keesenberg
Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap

Fysiotherapie Wetenschap

COPD

Fysiotherapie

Nieuws

Podcast vrije artsenkeuze door Drs DM Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde vrijeartsenkeuze. Wat betekent...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...