De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Gestructureerd klinisch redeneren voor inspanningsrecept bij patiënten met comorbiditeit

Gestructureerd klinisch redeneren voor inspanningsrecept bij patiënten met comorbiditeit

24-05-2019
Bij verschillende chronische ziekten is oefentherapie een effectieve interventie. Reden hier voor is dat het het fysieke functioneren verbetert en de morbiditeit en mortaliteit vermindert. Bij de meeste chronische ziekten komen coëxisterende aandoeningen (comorbiditeit genoemd) echter veelvuldig voor en kunnen van invloed zijn op het vermogen om te oefenen (bijvoorbeeld vanwege verminderde inspanningstolerantie in het geval van comorbide diabetes). Het recept van oefentherapie is meestal gericht op een indexziekte. De aanwezigheid van comorbiditeit kan aanpassingen aan het oefenprogramma vereisen zoals bedoeld voor de indexziekte. Geavanceerde klinische redenatie van gezondheidswerkers (HP's) is vereist om een effectief en veilig oefenprogramma te bieden voor patiënten met meervoudige morbiditeit. Dit artikel biedt een handvat bij het structureren van het klinische redeneerproces van gezondheidswerkers bij het voorschrijven van oefentherapie voor de individuele patiënt met een indexziekte en comorbiditeit.
Voor het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen over aan co-morbiditeit aangepaste oefeningen is de reeds gepubliceerde strategie aangepast tot een versie die kan worden gebruikt voor een individueel oefenrecept. Essentiële stappen en overwegingen bij het voorschrijven van een oefenprogramma aan een individuele patiënt met comorbiditeit worden beschreven. Een casusbeschrijving wordt gebruikt als voorbeeld van hoe voorgestelde strategie tot een klinische beslissingen leidt.

Hoewel de behoefte aan het aanpassen van oefentherapie aan comorbiditeit duidelijk is vanuit een klinisch perspectief, is er opmerkelijk weinig aandacht in onderzoeken voor dit onderwerp. De voorgestelde strategie kan een rol spelen in de educatieve en professionele ontwikkeling. De geavanceerde klinische expertise die nodig is voor veilige en effectieve oefentherapie bij patiënten met een complexe gezondheidsstatus wordt benadrukt. Aanwezigheid van comorbiditeit kan aanpassingen aan oefentherapie vereisen. Essentiële stappen en overwegingen bij het voorschrijven van een oefenprogramma aan een individuele patiënt met een indexziekte en comorbiditeit worden omschreven. De voorgestelde strategie kan worden gebruikt om het klinische redeneerproces van gezondheidswerkers te structureren. Factoren zoals voorkeuren van patiënten, kosten en adequate professionele aanmoediging zijn belangrijk voor een succesvol oefenprogramma. Adequate klinische beslissingen vereisen geavanceerde klinische expertise van HP's, die kan worden ondersteund door een gestructureerd proces van klinisch redeneren.

Disabil Rehabil

Fysiotherapie Wetenschap

Wetenschap

Revalidatie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...