De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Metabool syndroom en de long

Metabool syndroom en de long

05-09-2019
In de loop van de tijd is de definitie van het metabool syndroom (MetS) geëvolueerd; momenteel wordt MetS gedefinieerd door een groep klinische kenmerken zoals abdominale obesitas, hyperglycemie, hypertriglyceridemie, hypertensie en lipoproteïnecholesterol met lage hoge dichtheid. Hoewel uit gegevens van de nationale enquête naar gezondheid en voeding van 1999 tot 2010 (VS) blijkt dat de leeftijdgecorrigeerde prevalentie daalde van 25,5% in 1999 tot 2000 tot 22,9% in 2009 tot 2010, MetS nog steeds opvallend vaak voorkomt. Dit treft ongeveer 60% van de zwaarlijvige personenen meer dan een vijfde van de bevolking.
Over de hele wereld vertonen in diverse andere landen onder hun populatie hoge of zelfs hogere percentages. MetS is in eerdere onderzoeken aangetoond geassocieerd te zijn met de ontwikkeling van ziektes. Hieronder vallen zoal hart- en vaatziekten (CVD), diabetes mellitus (DM), hepatische steatose en kanker. Het bewijs uit de studie geeft aan dat MetS mogelijk ook in verband wordt gebracht met stoornissen van de longfunctie. De relatie blijft onduidelijk.

In verschillende cross-sectionele en longitudinale studies is een verband tussen het metabool syndroom (MetS) en longziekten waargenomen. Dit syndroom is geïdentificeerd als een onafhankelijke risicofactor voor verergering van luchtwegklachten, grotere longfunctiestoornissen, pulmonale hypertensie en astma. In deze review worden verschillende mogelijke mechanismen  besproken om deze associaties uit te leggen zoals voedingsfactoren en het effect van adipositas en vetgeïnduceerde ontsteking op de longen, en de rol van andere comorbiditeiten die vaak samengaan met MetS, zoals OSA en obesitas. 
De erkenning dat MetS de long aantast is, in tegenstelling tot de bekende associatie tussen astma en obesitas, relatief nieuw. De afzonderlijke componenten zijn, ondanks engie controversie met betrekking tot de vraag of MetS een unieke ziektewet betreft, onafhankelijk geassocieerd met veranderingen in de longfunctie of longziekte.
Er bestaat onzekerheid over de relatieve bijdrage die elke metabolische factor heeft om de luchtwegen nadelig te beïnvloeden; het is ook onduidelijk hoeveel van de MetS-gerelateerde longeffecten onafhankelijk van obesitas optreden. Ondanks deze epidemiologische beperkingen, suggereren de voorgestelde mechanistische routes sterk dat deze associatie waarschijnlijk causaal is. Gezien de brede prevalentie van MetS in de algemene bevolking, is het noodzakelijk dat we verder blijven begrijpen hoe deze stofwisselingsstoornis de longen beïnvloedt en hoe ze de complicaties kan voorkomen.

Verschillende grote onderzoeken die in de afgelopen 10 jaar zijn gepubliceerd, laten een verband zien tussen MetS en longfunctiestoornissen bij volwassenen en kinderen. Een van de grootste cross-sectionele studies in een Franse populatie van 121.965 volwassen proefpersonen toonde aan dat MetS geassocieerd was met een grotere longfunctiestoornis (gedefinieerd als FEV1 of FVC MetS is ook geëvalueerd als een risicofactor voor andere chronische longziekten, zoals COPD en restrictieve longziekte. Hyperglycemie kan ook geassocieerd worden met slechtere resultaten na een exacerbatie. Een verscheidenheid aan mechanismen kan een rol spelen tussen componenten van MetS en longfunctiestoornissen en omvat waarschijnlijk de wisselwerking tussen adipositas geïnduceerde veranderingen op meerdere niveaus en luchtwegen in de long.

Er is ruim bewijs dat suggereert dat OSA de meeste, zo niet alle metS-componenten kan induceren of verergeren. Sommige van deze effecten kunnen worden verbeterd door het gebruik van CPAP; inconsistente en bescheiden voordelen suggereren echter dat andere factoren naast intermitterende hypoxie of de mate van AHI een rol spelen.
Elke MetS-component draagt bij aan longziekte. Of behandeling van MetS de effecten op de luchtwegen zal verminderen is nog onduidelijk . Ondanks het risico op respiratoire comorbiditeit te minimaliseren is het, ondanks deze onzekerheid, verstandig om elk onderdeel van MetS optimaal te behandelen.

Fysiotherapie Wetenschap

COPD

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...