De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Verbetering van lichamelijke activiteit bij chronische obstructieve longziekte door pulmonale revalidatie en farmacologische behandeling

Verbetering van lichamelijke activiteit bij chronische obstructieve longziekte door pulmonale revalidatie en farmacologische behandeling

28-01-2020
Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door een progressieve beperking van de luchtstroom die niet volledig herstelbaar is. Dit leidt tot nadelige effecten op de luchtwegen en systemische gevolgen. Momenteel wordt COPD gezien als een complexe ziekte, met manifestaties van meerdere systemen en frequente comorbiditeiten; daarom moeten geïntegreerde zorgprincipes worden toegepast om het beheer te optimaliseren.

Fysieke activiteit (PA) wordt omschreven als lichamelijke beweging geproduceerd door skeletspieren met energieverbruik boven rustniveaus. PA is nauw verwant aan verminderde morbiditeit en mortaliteit bij chronische obstructieve longziekte (COPD). Vragenlijsten voor zelfrapportage zijn vaak onderhevig aan recall bias. Ook hebben ze een slechte correlatie met objectief gekwalificeerde PA en bieden geen nauwkeurige schatting van het energieverbruik van vrije levens.

PA kan objectief worden geëvalueerd door nieuw ontwikkelde tri-axiale versnellingsmeters door stappen of lichaamsbewegingen over een tijdsperiode te kwantificeren. Lage intensiteit, home-based pulmonale revalidatie (PR) met behulp van stappenteller feedback verbetert PA. Verbetering van fysiologische factoren correleert met langere looptijden bij stabiele oudere COPD-patiënten. Deze review richt zich op de effecten van PR en farmacologische behandeling op PA bij COPD-patiënten.

Men heeft 32 studies geselecteerd uit eigen literatuurstudie om de effecten van PR te evalueren en 11 studies die de effecten van farmacologische behandeling op PA onderzoeken. De bevindingen in beide categorieën waren niet consistent. Negentien studies toonden een positief effect met PR, terwijl 13 geen effect toonden. Acht studies toonden een positief effect, terwijl drie studies geen effect van farmacologische interventie onthulden. Omdat beide interventies de inspanningscapaciteit verhogen zonder een consistent effect op PA, kan counseling met gedragsveranderingen nodig zijn om een ​​significante en blijvende toename van PA te bereiken. Het veranderen van PA-gedrag bij COPD-patiënten vereist een interdisciplinaire aanpak.

Het veranderen van PA-gedrag bij COPD-patiënten vereist een interdisciplinaire aanpak, waarbij specialisten in respiratoire geneeskunde, revalidatie, sociale en gedragswetenschappen worden samengebracht. Toekomstig onderzoek op dit gebied is gerechtvaardigd om dit wetenschappelijke gebied te bevorderen, met name met betrekking tot de interactie van farmacologische en niet-farmacologische interventies.

Fysiotherapie Wetenschap

COPD

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...