De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten

Oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten

29-01-2020
De relevantie van oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten groeit exponentieel naarmate de incidentie en overlevingskansen toenemen. Men schat dat er in de Verenigde Staten meer dan 420.000 overlevenden zijn van kanker bij kinderen en 15.000 kinderen en adolescenten elk jaar worden gediagnostiseerd.
 
Naarmate de overlevingskansen blijven verbeteren, is meer aandacht nodig voor de kwaliteit van leven (QOL) die deze kinderen zullen krijgen. behandeling en behandeling van kanker. Functionele beperkingen in fysische en cognitieve domeinen worden gerapporteerd door kinderen in het gehele zorgtraject van kanker. De functionele impact omvat alle leeftijden en ziekten. Deze variëren van zeer jonge kinderen jonger dan 4 jaar met leukemie en lymfomen tot adolescenten en jonge volwassenen met leukemie, sarcomen, of centraal zenuwstelsel (CNS) tumoren.
 
Het doel van dit onderzoek is het identificeren van lichamelijke beperkingen, activiteitsbeperkingen en participatiebeperkingen bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met kanker die vatbaar zijn voor revalidatie, en de aanbevolen verwijzingsinformatie voor screening, beoordeling en revalidatie verstrekken voor de gezondheidszorggemeenschap. 
 
Gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van beoordeling van de literatuur over revalidatie en pediatrische oncologie met betrekking tot functionele beperkingen in combinatie met klinische expertise van het beoefenen van revalidatietherapeuten en fysiotherapeut bij pediatrische oncologie. Revalidatie-interventie heeft veel potentie om de impact van kanker en de behandeling ervan te verminderen en kan zelfs een rol spelen bij het verminderen van morbiditeit en sterfte. 
 
In de populatie van pediatrische kanker spelen alle zorgverleners een rol bij het optimaliseren van de functie en kwaliteit van leven. Zo moeten verpleegkundigen subjectieve en klinische screening gebruiken om personen te identificeren die geschikt zijn voor revalidatie, samenwerken met het revalidatieteam en tevens de patiënten en gezinnen ondersteunen bij het naleven van de revalidatieaanbevelingen.

Seminars in Oncology Nursing, 2019. Lynn Tanner et al

Fysiotherapie Wetenschap

Oncologie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...