De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022

INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring, ademhalingstechniek, ontspanning, perifere spierkracht en lichaamssamenstelling wordt in de internationale literatuur beschouwd als veilig en effectief. Op advies van het Zorginstituut Nederland is de frequentie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie vanaf 1 januari 2019 voor patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD (GOLD III en IV) gereduceerd. De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft daarom een effectstudie geïnitieerd om patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD te volgen in de tijd en te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het reduceren van de frequentie fysiotherapeutische revalidatie. METHODE Een multicenter niet-gerandomiseerde studie SETTING 22 eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland PARTICIPANTEN 344 patiënten met ernstig COPD (GOLD III N=240, GOLD IV N=104) zijn geïncludeerd voor het onderzoek. De patiënten zijn aselect verdeeld over de groep met frequentie 1x per week (LFR laag frequente revalidatie) en 2x per week (HFR hoog frequente revalidatie) door hun fysiotherapeuten op basis van verwijzing (COPD assessment Test en mMRC schaal) en andere chronische indicatie(s)/pathologie. INTERVENTIE De continuering van de fysiotherapeutische revalidatie in een groep met lage frequentie (LFR) en een groep met hoge frequentie (HFR). UITKOMSTMATEN De primaire uitkomstmaat van de studie is het aantal exacerbaties als belangrijkste parameter voor de patiënt. De secundaire uitkomstmaten zijn: het aantal kuren antibioticum en prednison (voorgeschreven voor exacerbatie); hospitalisaties; en ligdagen in het ziekenhuis gedurende alle opnamen. RESULTATEN Van de 344 geïncludeerde patiënten zijn 63 patiënten uitgevallen (vergoeding n=21, overlijden n=14, oncologie n=12, inspanningscapaciteit n=11, psychologisch n=5) tijdens het onderzoek. De 296 patiënten met COPD (GOLD III en IV) met lage en hoge frequente revalidatie zijn met elkaar vergeleken. De LFR groep N=79 en HFR groep N=200 zijn met elkaar vergeleken op primaire en secundaire uitkomstmaten. Er bestaat een significant verschil (Mann-Whitney Test, P < 0,05) tussen de LFR groep en de HFR groep op de uitkomstmaten: exacerbaties (P = 0,001) (LFR xÌ„ 4.14, HFR xÌ„ 2,71), antibioticum kuren (P = 0,009) (LFR xÌ„ 28,,63, HFR xÌ„ 12,64), hospitalisaties (P = 0,000) (LFR xÌ„ 1,22, HFR xÌ„ 0,36) en ligdagen (P = 0,000) (LFR xÌ„ 8,85, HFR xÌ„ 1,36) in het ziekenhuis. CONCLUSIE Het aantal exacerbaties bij patiënten met ernstig COPD zijn sterk verhoogd in de groep met lagere frequentie fysiotherapeutische revalidatie in vergelijking met de groep met de hogere frequentie. Bij de secundaire uitkomstmaten zijn meer voorgeschreven medicijnen (antibioticum), ziekenhuisopnamen en ligdagen in het ziekenhuis geconstateerd bij de groep met lagere frequentie fysiotherapeutische revalidatie in een tijdsbestek van twaalf maanden.

Het onderzoek is gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift European Journal of Physiotherapy.
Drs. D. Postel, Mw. drs. M. Willekens, Mw. drs. S. Werner, dr. N. Hutting, drs. DM Keesenberg

Fysiotherapie Wetenschap

COPD

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Therapietrouw ten aanzien van bewegen bij chronische obstructieve longziekte

F&W Expert Opinion 2024; 2: 1
Inleiding Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, met een economische en...