De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - 'Obesitas paradox' ontkracht

'Obesitas paradox' ontkracht

13-02-2014
Extreem overgewicht is een bevolkingsrisico voor vroegtijdig sterven, zoals ook hart- en vaatziekten en kanker. In de afgelopen jaren is in een aantal studies de suggestie gewekt dat bij obese personen verminderde mortaliteit voorkomt in vergelijking met personen met een normaal gewicht. Deze zogenaamde "obesitas-paradox" is ook gemeld bij patienten met hartfalen, bij het eindstadium van nierfalen, hypertensie en recent bij mensen met Diabetes Mellitus Type 2 (DM2). Uit een grote prospective cohort van Tobias et al. 2014 gepubliceerd in the New England Journal of Medicine blijkt deze paradox niet te kloppen.
 
De studies die in het verleden deze obesitas paradox hebben bevestigd, zijn in de analyse niet optimaal geccorrigeerd voor de factor roken en het langer bestaan van chronische aandoeningen bij de deelnemers. Roken is een confounder in de analyses van lichaamsgewicht en mortaliteit omdat het geassocieerd is met verminderde lichaamsgewicht maar een toegenomen risico heeft op mortaliteit. De statistische correctie voor roken (bijvoorbeeld ooit gerookt versus nooit gerookt) blijkt vaak onvoldoende te controleren voor verschillende mate van het roken, de duur en de intensiteit. Daarnaast ging het vaak om een kleine onderzoekspopulatie. Een bijkomend probleem in deze studies was de omgekeerde causaliteit, waarbij onderliggende chronische ziekten of lijden zowel gewichtsverlies veroorzaakt als het risico van overlijden vergroot. Uitsluiting van personen met deze bekende ziekten bij aanvang van de studie en censurering van data voor patiënten die in het begin van de follow-up periode overlijden, worden bij de studie van Tobias et al. 2014 routinematig uitgevoerd om deze bias te verminderen.
 
Om de beperkingen van de eerdere onderzoeken aan te pakken, hebben de onderzoekers een gedetailleerde analyse uitgevoerd van twee grote prospectieve cohort studies (n=11427). Hier is gekeken naar de relatie tussen de body-mass index (BMI) en het risico van overlijden onder de deelnemers met de diagnose DM2 op het moment van start van de studie (incidentie DM2). Het lichaamsgewicht en lengte van de deelnemers in de periode kort voor de diagnose van DM2 werden gebruikt om de BMI te bepalen. De deelnemers leden niet aan cardiovasculaire aandoeningen en kanker op het moment van diagnosestelling DM2.
In conclusie vinden de onderzoekerers een J-vormige relatie tussen BMI en risico op overlijden bij incidentie DM2, met het laagste risico bij normaal gewicht met een BMI van 22,5 en 24,9. Een directe lineaire relatie is aangetoond tussen BMI en mortaliteit bij deelnemers die nooit gerookt hebben. Echter bij de deelnemers de in het verleden hebben gerookt is dit verband niet-lineair. De onderzoekers hebben dan ook geen bewijs gevonden voor een beschermend effect van overgewicht of obesitas op mortaliteit. Bovendien wordt gesteld, gegeven de relatie van overgewicht en obesitas, dat behoud van een gezond lichaamsgewicht de kern moet blijven van het Diabetes management in de gezondheidszorg. Ongeacht het rookgedrag.

Nieuws

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie &...

Case report

Manuele therapie bij patiƫnte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...