De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Geen wetenschappelijk bewijs voor effect van Kinesio Tape

Geen wetenschappelijk bewijs voor effect van Kinesio Tape

03-07-2014
Introductie
Kinesio Tape (KT) is een dunne, veelal fel gekleurde, elastische tape die opgerekt kan worden tot maximaal 140% van de oorspronkelijke lengte. Voor het aanbrengen op de huid wordt flinke rek op de tape gebracht. Als de tape op de huid wordt aangebracht, zal deze weer naar de oorspronkelijk lengte gaan. Hierdoor ontstaat een trekkracht op de huid [1]. Vergeleken met conventionele tape is het mogelijk om met KT een groter bewegingstraject te doorlopen in een gewricht. Bovendien kan de KT gedurende langere tijd gedragen worden dan de conventionele tape [2]. Hoewel KT een steeds grotere plaats inneemt binnen de (sport) revalidatie en de blessurepreventie, is tot op heden geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor potentiële werkingsmechanismen [3]. Een aantal voorbeelden van deze potentiele mechanismen die in verband worden gebracht met KT zijn: het versterken van verzwakte spieren; verbetering van de circulatie van bloed- en lymfevaten door het verhogen de interstitiële ruimte tussen de huid en het onderliggend bindweefsel; vermindering van pijn door verlaagde druk op nociceptoren; herpositionering van gesubluxeerde gewrichten door het verlichten van abnormale spierspanning; meer proprioceptie door het stimuleren van cutane mechanoreceptoren [4].
 
Onderzoek
In 2010 heeft Bassett et al. een systematische review uitgevoerd van drie studies [5,6,7] die de behandeling van musculoskeletale aandoeningen met KT hebben beschreven. Twee van de drie studies vertonen hoge methodologische kwaliteit. Echter geen enkel onderzoek heeft een significant klinische effect aagetoond voor KT.
De meta-analyse van Williams et al. 2012 evalueert het effect van KT voor de behandeling en preventie van sportblessures [8]. Deze meta-analyse werd uitgevoerd in de elektronische databanken van SPORTDiscus, Scopus, MEDLINE, ScienceDirect, en sportgeneeskundige websites met de zoektermen 'Kinesio taping / tape'. Van de 96 gevonden artikelen werden tien studies gebruikt voor deze meta-analyse met de volgende inclusie criteria: (i) het artikel rapporteert gegevens voor het effect van KT op uitkomsten met betrekking tot het bewegingsapparaat (bijv. pijn, range-of-motion, kracht, proprioceptie); (ii) het artikel heeft een KT groep en een controlegroep (b.v. KT toegepast zonder spanning, placebo tapen, geen taping); en (iii) de studie is volledige beschikbaar in het Engels. Slechts twee studies hebben zich gericht op sportgerelateerde klachten (schouder impingement), waarvan één studie onder atleten was uitgevoerd. Zes studies waarbij alleen gezonde deelnemers werden onderzocht zijn ook meegenomen. De voorwaarde hievoor was dat de uitkomsten van deze zes studies invloed hebben op de preventie van sportblessures.
 
Resultaten
Voor pijnreductie door KT zijn geen significante resultaten gevonden. De range-of-motion uitkomstmaten zijn inconsistent, waarbij twee studies kleine gunstige, maar niet significante effecten laten zien. Zeven onderzoek hebben een waarschijnlijk gunstig effect voor de propriocepsis op de grijpkracht. De bevindingen voor quadriceps- en hamstringskracht en ook grijpkracht zijn niet significant. KT heeft een aantal substantiële effecten op de spieractiviteit, maar het is onduidelijk of deze veranderingen gunstig of schadelijk zijn. Kortom, er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de potentiële werkingsmechanismen van KT ten opzichte van andere vormen van elastische tape in behandeling of de preventie van sportblessures.

Referenties
1. Halseth T, McChesney JW, DeBeliso M, et al. The effects of Kinesio taping on proprioception at the  ankle. J Sports Sci & Med 2004; 3 (1): 1-7
2. Kase K, Wallis J. The latest kinesio taping method. Ski-J 2002
3. Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol 2011; 30:201–207
4.Kase K, Hashimoto T, Tomoki O. Development of kinesio taping perfect manual. Kinesio Taping Association 1996; 6-10: 117-8
5.Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, doubleblinded clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2008; 38 (7): 389-95
6.Gonzalez-Iglesias J, Fernandez De Las Peaas C, Cleland J,et al. Short-term effects of cervical Kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2009; 39 (7): 515-21
7. Hsu YH, Chen WY, Lin HC, et al. The effects of taping on scapular kinematics and muscle performance in baseball players with shoulder impingement syndrome. J Electromyogr Kinesiol 2009; 19 (6): 1092-9
8. Williams S, Whatman C, Hume A.P, Sheerin K. Kinesio Taping in Treatment and Prevention of Sports Injuries. A Meta-Analysis of the Evidence for its Effectiveness. Sports Med 2012; 42 (2): 153-164

Fysiotherapie Wetenschap

Wetenschap

Sport

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Therapietrouw ten aanzien van bewegen bij chronische obstructieve longziekte

F&W Expert Opinion 2024; 2: 1
Inleiding Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, met een economische en...