De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Master of MASTER!

Master of MASTER!

04-12-2014
M.C.Willekens MMT
(volgt de universitaire Masterstudie Evidence Based Practice, UvA)


 
Een reactie op het ontvangen van de titel Master of Science (MSc) voor HBO professional master opleidingen (HBO masters). Er is een wijziging geweest in het toekennen van titels in het hoger beroepsonderwijs per 1 januari 2014. Fysiotherapeuten met een HBO master mogen zich vanaf nu Master of Science (MSc) noemen, maar fysiotherapeuten die eerder dezelfde opleiding hebben afgerond niet. De opleiding is in deze periode nagenoeg niet veranderd, waardoor de HBO masters van zowel voor als na deze datum dus niet van elkaar verschillen. Dan is het niet alleen vervelend voor de HBO masters die dus naast de boot vallen en deze titel niet ontvangen. Het is ook vervelend voor de toekomst binnen de onderzoekswereld. Er zijn dus HBO masters die zich voor doen als zijnde MSc, maar lang niet deze kennis beheersen als iemand die een Wetenschappelijke Opleiding (WO) heeft gevolgd en de titel MSc (of ook wel drs.) hiermee eerlijk heeft verdiend. Dit betekend dus dat de officiële wetenschappelijk onderzoekers en klinisch epidemiologen die dus wel opleiding hebben gevolgd in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gelijk getrokken zijn met HBO masters.
 
De omschrijving van titulatuur*:
Fysiotherapie = HBO bachelor en dus als titel Bachelor, maar nooit BA of BSc
Master ManueelTherapie = HBO master, MMT à een master maar nooit MA of MSc
WO master = Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA)
 
HBOmaster Manuele therapie volgens de SOMT:
Ze verschillen in kennis en vaardigheden in het musculoskeletale domein van een Fysiotherapeut, Manuele therapie is tenslotte een specialisatie binnen de fysiotherapie. De HBO master kan omgaan met complexere ziektebeelden door hoger ontwikkeld niveau van klinisch redeneren. De HBOmaster heeft een bredere kijk op functioneren van cliënten middels het gebruik van International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) van de World Health Organization.
De HBO master bekwaamt je niet tot wetenschapper. Je leert hoe je wetenschappelijke literatuur kan interpreteren en gebruiken voor je eigen patiënten, maar je leert niet hoe je zelf een onderzoek opzet. Voor wie daar wel in geïnteresseerd is, is er de keuzemodule ‘de wetenschappelijke stage, of het volgen van een WO opleiding.
 
De HBOmaster toch de titel MSc!
Per 1 juli 2014 krijg je, na het volgen van een HBO-master aan SOMT, op je diploma de titel MSc. De titel wordt verworven door het afronden van de HBO masteropleiding. 
Aanleiding: De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetswijziging waardoor het HBO nu ook de internationaal erkende bachelortitels BA en BSc en de mastertitels MA en MSc mag toekennen. De reden is dat veel titels van afgestudeerden in het HBO onbekend waren in het buitenland. 
Situatie voor SOMT: Opleidingen die in de toekomst tot eenzelfde visitatiegroep gaan behoren (bv. de opleidingen fysiotherapie) gaan allemaal op hetzelfde moment de nieuwe titels toekennen. Het invoeren van de nieuwe graad mag wanneer 70 procent van de HBO-opleidingen uit eenzelfde visitatiegroep is geaccrediteerd sinds 2012. Vanaf juli 2014 is 70% van het cluster fysiotherapie sinds 2012 door de NVAO geaccrediteerd. Dat betekent dat SOMT, als aanbieder van HBO-master opleidingen, de titel MSc mag toekennen aan afgestudeerden die vanaf 1 juli 2014 zijn afgestudeerd. 
 
* https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/titulatuur-ma-msc-ba

Fysiotherapie Wetenschap

Wetenschap

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...