De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Perifere Diepe Veneuze Trombose

Perifere Diepe Veneuze Trombose

05-08-2015
Het kunnen diagnostiseren van Perifere Diepe Veneuse Trombose (PDVT) is een belangrijke klinische vaardigheid die de fysiotherapeut moet kunnen uitvoeren in de dagelijkse praktijk. Hierdoor is snelle doorverwijzing naar een arts mogelijk indien het risico op PDVT hoog is en daarmee de kans op het ontstaan van een longembolie is verhoogd. Een studie in de Verenigde Staten (Riddle et al. 2004) die gedaan is op basis van een representatieve steekproef onder 8358 fysiotherapeuten, allen lid van Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association (APTA), heeft aangetoond dat fysiotherapeuten hier niet bekwaam genoeg in zijn. De leeftijd, het aantal jaren van klinische ervaring, de plaats van de praktijk, en de diplomering van alle therapeuten werden onderzocht om te bepalen of deze variabelen van invloed zouden zijn op de resultaten.
 
Doel van het onderzoek was om de mate van nauwkeurigheid en inschattingskans voor PDVT via een zestal hypothetische casussen te bepalen. De fysiotherapeuten moesten aangeven of in de gevallen sprake zou kunnen zijn van PDVT en contact zou moeten worden gezocht met een arts. De zes casussen zijn onderverdeeld in 3 groepen voor de waarschijnlijkheid op PDVT: kleine waarschijnlijkheid, gematigde waarschijnlijkheid en hoge waarschijnlijkheid. Voor de 2 lage waarschijnlijkheid casussen hebben 24% van de fysiotherapeuten aangegeven dat de waarschijnlijkheid laag is. Voor de gematigde-waarschijnlijkheid gevallen hebben 16% van de therapeuten aangegeven dat beide casussen een matige waarschijnlijkheid hebben.
Voor de 2 hoge waarschijnlijkheid casussen heeft 6% van de therapeuten het goed geïnterpreteerd.
Voor de hoge waarschijnlijkheid heeft 35%, ongeveer 2.900 therapeuten, de kans op PDVT als laag ingeschaald terwijl ongeveer 1.100 therapeuten hier hoog waarderen. Voor de twee hoge waarschijnlijkheid casussen geeft 32% en 27% van de therapeuten aan dat deze
geen contact met een arts zouden opnemen.
 
Omdat de mogelijke gevolgen van het missen van een PDVT groot kunnen zijn, wordt vanuit de literatuur aangestuurd op formele diagnostiek bij verdenking op PDVT, zelfs bij de gevallen waar het risico laag lijkt te zijn.

Fysiotherapie Wetenschap

Longfysiotherapie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...