De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws

Nieuws

F&W Nieuws brengt u nieuws uit bronnen als PTJ, AJPMR, BMJ , Lancet en artikelen geschreven door eigen leden.

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap een multicenter cohortstudie uitvoeren in de... Lees verder

Handen ineenslaan voor behoud van vrijezorgkeuze

13-05-2020
De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft op 14 mei meer dan 20.800 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de vrijezorgkeuze. Zij hebben contact gelegd met twee andere petitiehouders... Lees verder

Vrijeartsenkeuze snel afschaffen via spoedwet tijdens coronacrisis

06-05-2020
Minister Hugo de Jonge, van ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport wil tijdens de coronacrisis de keuzevrijheid van de patient afschaffen via een spoedwet. Er is een lijst opgesteld met... Lees verder

Advies herzien over langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD

05-05-2020
Naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut Nederland is het maximum aantal sessies in revalidatie voor patienten met COPD vanaf 1 januari 2019 gereduceerd. De Vereniging Fysiotherapie &... Lees verder

Versoepel het machtigingstraject voor fysiotherapie na COVID-19 post IC

08-04-2020
De eerste patiënten die op de IC hebben gelegen met COVID-19 verlaten nu het ziekenhuis. Het wordt steeds duidelijker voor artsen dat patiënten na een ziekenhuisopname voor COVID-19 veel... Lees verder

Steun zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten tijdens het coronavirus

02-04-2020
Woensdag (01/04) heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen voorzitter van bestuur F&W Drs. DM Martin Keesenberg en voorzitter raad van bestuur Drs. J. Joep de Groot (zorgverzekeraar CZ) naar... Lees verder

Kosten en diagnostische waarde van beeldvormend materiaal bij lage rugklachten

16-03-2020
Beeldvorming (röntgenfoto's, CT en MRI) biedt geen gezondheidsvoordelen voor patiënten met lage rugpijn (LBP) en wordt tevens niet aanbevolen in klinische richtlijnen. Het is... Lees verder

Geef de patient met COPD de lucht terug

19-02-2020
Het COPD onderzoek van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft met haar onderzoeksresutaten vele reacties teweeggebracht in Nederland.   De onderzoeksresultaten zijn maandag 17... Lees verder

Uitzending TROS Radar over COPD onderzoek

07-02-2020
Op maandagavond 17 februari zal AVRO TROS in het televisieprogramma Radar aandacht besteden aan de onderzoeksresultaten van het onderzoek van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap. Van het... Lees verder

Oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten

29-01-2020
De relevantie van oncologische revalidatie bij kinderen en adolescenten groeit exponentieel naarmate de incidentie en overlevingskansen toenemen. Men schat dat er in de Verenigde Staten meer dan... Lees verder

Verbetering van lichamelijke activiteit bij chronische obstructieve longziekte door pulmonale revalidatie en farmacologische behandeling

28-01-2020
Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door een progressieve beperking van de luchtstroom die niet volledig herstelbaar is. Dit leidt tot nadelige effecten op de luchtwegen en... Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...