De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Onderzoek - Preventieve strategieen for KANS onder master studenten, een vergelijkend onderzoek

Preventieve strategieen for KANS onder master studenten, een vergelijkend onderzoek

Freriks, CJ    
05-09-2019

Strategieen ter voorkoming van klachten arm nek schouder (KANS) onder master studenten, een vergelijkingsonderzoek.

Introductie
Klachten aan de arm, nek en schouder (KANS) is een groot gezondheidsprobleem onder de werkende en of studerende populatie in Westerse landen. KANS heeft een breed spectrum aan symptomen varierend van pijn in de nek tijdens computer werk tot uitstralende sensaties in arm/hand in rust. De presentatie van KANS (1) is beschreven in appendix 1.
Hulst et al (2) zag in hun prospectieve populatie gebaseerde cohort study (n=3050) uitgevoerd onder de generale populatie dat  in een periode van 15 jaar slechts 47% geen KANS klachten heeft ervaren. Een cohort studie onder een universiteitspopulatie door Bruls et al (3) heeft inzicht gebracht in het verloop en de mate van KANS. De resultaten lieten zien dat er  een milde tot matige KANS aanwezig was wanneer gekeken met de International Classification of Functioning, Disibality and Health (ICF) domeinen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de populatie zich al heeft aangepast met hun werktechnieken of bepaalde activiteiten ontwijken die provocerend zijn (3). Miedema et al (4) concentreerde zich op het verloop van de beperkingen bij patienten met KANS. Drie trajecten van beperkingen kwamen hierbij naar voren in de opgezette prospectieve cohort studie onder 21 huisarts praktijken in het zuidwesten van Nederland bij alle personen (n=682) die zich meldde met een nieuwe episode van KANS; snel herstel (67.6%), matig herstel (23.6%) en aanhoudende beperkingen (8.8%).
Bij de Wageningen Universiteit (WUR) wordt gesignaleerd dat bij studenten die met de master thesis bezig zijn meer klachten ervaren. Dit wordt ondersteund door deskundigen en studenten welke werden geïnterviewd voor deze studie om inzicht te krijgen in de KANS onder studenten bij de WUR.

Wat betreft prognostische factoren die worden geassocieerd met herstel hebben Bruls et al aangetoond dat een langere duur van de klachten, grotere symptoom verspreiding, grotere functionele beperkingen, het gebruik van specifieke coping stijlen en een ongeluk wat door de patient ‘gezien wordt als oorzaak’ negatief werden geassocieerd met herstel (5). Hutting et al (6) heeft een focus groep onderzoek uitgevoerd waarbij door experts een zelf management interventie voor KANS is ontwikkeld. Uit de data analyse bleek dat categorieën die naar voren kwamen uit de data gelijkenissen vertoonde met het I-Change model (2.0), welke bestaat uit drie fasen van gedragsverandering (bewustwording, motivatie en gedrag). Wanneer gekeken naar de beschikbare literatuur dan is er een gebrek aan preventief onderzoek voor KANS. De meeste studies richten zich op prognostische factoren of therapie/zelf management wanneer al klachten aanwezig. Zo ver wij weten is er geen studie welke zich focust op de preventie bij het ontwikkelen van KANS. Deze studie zal drie verschillende strategieën ter voorkoming van KANS onder studenten tijdens de Master thesis periode bij de WUR onderzoeken in een gerandomiseerde vergelijkingsonderzoek.

Methode/ontwerp

Organisatie van het onderzoek
Dit gerandomiseerd onderzoek heeft bij voorkeur een follow up van 3 jaar. Mogelijk met aanvankelijk eerst een pilot studie met bij aanvang 1 master thesis periode. Deelname is vrijwillig en de deelnemers kunnen op ieder gewenst ogenblik zich terugtrekken van deelname zonder verdere consequenties. Alle deelnemers zullen een informed consent ondertekenen.
 
Deelnemers en recruitering
Deelnemers worden gerecruiteerd onder studenten binnen de Wageningen Universiteit (WUR) gevestigd in Wageningen, Nederland. Deze potentiele deelnemers zullen worden aangeschreven per mail, reclame binnen de organisatie of worden op de hoogte gesteld van de studie door studie adviseurs of decanen.
Kandidaten die zijn geïnteresseerd zullen worden gecontacteerd door de eerste auteur (CF) van deze studie welke een intake zal plannen. Tenminste zeven dagen voor de intake zal de kandidaat een schrijven ontvangen met informatie met betrekking tot de studie inclusief informed consent. Indien nodig zal bij de eerste consultatie aanvullende informatie over de implicaties van het onderzoek worden verstrekt. Hierna zal worden beoordeeld of de student geschikt is om deel te nemen op basis van de inclusie en exclusie criteria (appendix 2). Elke deelnemer wordt gevraagd een informed consent te ondertekenen.

Onderzoeksdesign
Het onderzoek is een 3 parallel groep gerandomiseerd onderzoek. De metingen worden uitgevoerd na drie maanden, zes maanden, 1 jaar, 2 jaar en 3 jaar na de start. Het hoofddoel is KANS onderzocht middels de Maastricht Upper Extremity Questionnaire (MUEQ) en de quick Disability Arm Shoulder Hand (Quick DASH) (Nederlandse en Engelse versie beschikbaar voor beide). Secondaire metingen worden gedaan op pijn intensiteit wanneer KANS ontwikkeld middels de Numerieke Pijn Rating Schaal (NPRS).

Randomisatie
Na de toelating zal randomisatie plaatsvinden. Deelnemers worden gerandomiseerd in normale strategie, aanvullende strategie of de alternatieve aanvullende strategie gecombineerd met oefeningen  door een computer gegenereerde randomisatie lijst met willekeurige blokken voorbereid door onderzoek analytici voor de aanvang van de studie. Om garantie te waarborgen worden de toewijzingen in gesloten enveloppen gestopt.

De interventies
Na de baseline meting maar voor randomisatie worden alle deelnemers op de hoogte gesteld van de huidige informatievoorziening binnen de WUR ter voorkoming van KANS gedurende de studie periode (normale strategie).

Na de randomisatie:
De normale strategie groep zal geen verdere informatie ontvangen (controle groep)
De aanvullende strategie zal aanvullende informatie ontvangen hoe KANS te voorkomen, middels een eenmalige intructie over hoe te zitten/werken achter de computer en zal een ergonomisch toetsenbord en muis ontvangen. De aanvullende strategie gecombineerd met oefeningen zal instructies ontvangen, uitleg over CANS en oefeningen om de schouder positie gedurende activiteiten te ondersteunen. Tevens hebben ze toegang tot een KANS preventie pagina/app waar zij snel ondersteuning kunnen vinden (Appendix 3)

Power en statische analyse
Om het aantal deelnemers die nodig zijn voor de studie om een power van P 0.05 te halen is er een power analyse uitgevoerd middels G*Power 3.1.9.2 (Appendix 4).
Statische analyse met betrekking tot het therapie effect zal worden uitgevoerd met een ANOVA analyse met een POST HOC test om het verschil in effect tussen de drie groepen te vergelijken in gemiddelden.
 
References
1.           Tijdschrift N, Jaargang F. KNGF-richtlijn. 2017;(1).
2.           Van Hulst R, Van Oostrom SH, Ostelo RWJG, Verschuren WMM, Picavet HS. Long-term patterns of chronic complaints of the arms, neck, and shoulders and their determinants - The Doetinchem Cohort Study. Pain. 2016;157(5):1114–21.
3.           Bruls VEJ, Jansen NWH, Van Kuijk SMJ, Kant I, Bastiaenen CHG. The course of complaints of arm, neck and/or shoulder: A cohort study in a university population participating in work or study. BMC Musculoskelet Disord. BMC Musculoskeletal Disorders; 2018;19(1):1–17.
4.           Miedema HS, Feleus A, Bierma-Zeinstra SMA, Hoekstra T, Burdorf A, Koes BW. Disability Trajectories in Patients With Complaints of Arm, Neck, and Shoulder (CANS) in Primary Care: Prospective Cohort Study. Phys Ther [Internet]. 2016;96(7):972–84. Available from: httpss://academic.oup.com/ptj/article/2864917/Disability
5.           Bruls VEJ, Bastiaenen CHG, De Bie RA. Prognostic factors of complaints of arm, neck, and/or shoulder: A systematic review of prospective cohort studies. Pain. 2015. 765-788 p.
6.           Hutting N. Program for Employees With Complaints of the Arm ,. 2017.