De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Langdurige revalidatie COPD

Langdurige revalidatie COPD

De langdurige revalidatie voor patiënten met COPD is in gevaar. De effectiviteit van de fysiotherapeutische revalidatie is uitgebreid onderzocht ten aanzien van benauwdheid, medicatiegebruik, reductie van hospitalisaties en kwaliteit van leven. Zorgverzekeraars Nederland heeft bekend gemaakt de langdurige revalidatie (chronische indicatie) qua aantal zittingen in te korten tot in het eerste jaar 70 zittingen (GOLD IV) en het tweede jaar nog minder.

Methodologie
Patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD zullen retrospectief gescoord worden voor 31 december 2018 (voor het jaar 2018) op GOLD classificatie, frequentie fysiotherapie per week, aantallen excerbaties, antibiotica en prednison gebruik en hospitalisaties. Medio 2019 en eind 2019 herhalen we deze metingen bij het cohort, waardoor we een uitspraak kunnen doen met ruim voldoende bewijskracht over de gezondheids- en indirecte financiële consequenties van de reductie van het aantal zittingen fysiotherapie per jaar. Hypothese van het onderzoek ligt in lijn met de huidige wetenschappelijke literatuur dat het aantal exerbaties, medicatiegebruik en aantallen hospitalisaties per jaar zullen stijgen. Dit longitudinale onderzoek moet dit gaan uitwijzen.

- aanmelding onderzoek gesloten -
Op dit moment zijn er 22 praktijken die zich hebben aangemeld met N = 304 patiënten.


drs. D. Postel, fysiotherapeut | bewegingswetenschapper
mw. drs. S. Werner, fysiotherapeut | bewegingswetenschapper
drs. C. Freriks, fysiotherapeut | manueel therapeut
mw. drs. M. Willekens, fysiotherapeut | manueel therapeut | epidemioloog
dr. N. Hutting, fysiotherapeut | manueel therapeut
drs. D.M. Keesenberg, fysiotherapeut | klinisch gezondheidswetenschapperNieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...