De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Langdurige revalidatie COPD

Langdurige revalidatie COPD

De langdurige revalidatie voor patiënten met COPD is in gevaar. De effectiviteit van de fysiotherapeutische revalidatie is uitgebreid onderzocht ten aanzien van benauwdheid, medicatiegebruik, reductie van hospitalisaties en kwaliteit van leven. Zorgverzekeraars Nederland heeft bekend gemaakt de langdurige revalidatie (chronische indicatie) qua aantal zittingen in te korten tot in het eerste jaar 70 zittingen (GOLD IV) en het tweede jaar nog minder.

Methodologie
Patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD zullen retrospectief gescoord worden voor 31 december 2018 (voor het jaar 2018) op GOLD classificatie, frequentie fysiotherapie per week, aantallen excerbaties, antibiotica en prednison gebruik en hospitalisaties. Medio 2019 en eind 2019 herhalen we deze metingen bij het cohort, waardoor we een uitspraak kunnen doen met ruim voldoende bewijskracht over de gezondheids- en indirecte financiële consequenties van de reductie van het aantal zittingen fysiotherapie per jaar. Hypothese van het onderzoek ligt in lijn met de huidige wetenschappelijke literatuur dat het aantal exerbaties, medicatiegebruik en aantallen hospitalisaties per jaar zullen stijgen. Dit longitudinale onderzoek moet dit gaan uitwijzen.

Meld u aan als fysiotherapeut voor participatie aan het onderzoek

Op dit moment zijn er reeds 44 praktijken die zich hebben aangemeld met N = 858 patiënten. Als dit aantal participerende praktijken en patiënten nog meer stijgt zullen we voldoende power bereiken met deze studie.

drs. D. Postel, fysiotherapeut | bewegingswetenschapper
mw. drs. S. Werner, fysiotherapeut | bewegingswetenschapper
drs. C. Freriks, fysiotherapeut | manueel therapeut
mw. drs. M. Willekens, fysiotherapeut | manueel therapeut | epidemioloog
dr. N. Hutting, fysiotherapeut | manueel therapeut
drs. D.M. Keesenberg, fysiotherapeut | klinisch gezondheidswetenschapperNieuws

Effectiviteit van fysiotherapie voor laterale epicondylitis: een systematische review

12-11-2018
Laterale epicondylitis (LE) is een veel voorkomend medisch probleem. In de populatie ligt de jaarlijkse incidentie van deze aandoening aan...

Case report

Manuele therapie bij patiƫnte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...