De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Vrije artsenkeuze

Vrije artsenkeuze

In Nederland is in artikel 13 van de zorgverzekeringswet vastgelegd dat de patiënt zijn/haar zorgverlener mag kiezen. De wet beschrijft dat er geen financiele hinderpaal (hinderpaalcriterium) mag bestaan voor het kiezen van een zorgverlener die geen contract met een zorgverzekeraar heeft. In het geval van het consulteren van een zorgverlener zonder contract moet de vergoeding in ieder geval 75 % van het tarief zijn.

Bij het aankomende wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge, en in het verleden ook door toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid, kan die vergoeding lager worden zoals < 50% van het tarief. De patient zal in zo'n geval door de lage vergoeding van de zorgverzekeraar niet meer voor elke zorgverlener kunnen kiezen. Hiermee vervalt het solidaire uitgangspunt dat elke Nederlander, onafhankelijk van financiele draagkracht een vrije keuze heeft over eigen gezondheidszorg. Door deze wetswijziging kunt u als patiënt alleen nog de zorg krijgen die uw zorgverzekeraar heeft ingekocht. Naast deze nadelige consequentie voor de patient neemt de macht van de zorgverzekeraar zeer sterk toe, maar zullen ook zorgverleners gedwongen zijn de zorgverzekeringscontracten te tekenen.

Als u vrije keuze van de patient wilt behouden tekent u dan de petitie vrije artsenkeuze:

Petitie behoud vrije artsenkeuze

Nieuws

Podcast vrije artsenkeuze door Drs DM Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde vrijeartsenkeuze. Wat betekent...

Case report

Manuele therapie bij patiƫnte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...