De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Vrije artsenkeuze

Vrije artsenkeuze

In Nederland is in artikel 13 van de zorgverzekeringswet vastgelegd dat de patiënt zijn/haar zorgverlener mag kiezen. De wet beschrijft dat er geen financiele hinderpaal (hinderpaalcriterium) mag bestaan voor het kiezen van een zorgverlener die geen contract met een zorgverzekeraar heeft. In het geval van het consulteren van een zorgverlener zonder contract moet de vergoeding in ieder geval 75 % van het tarief zijn.

Bij het aankomende wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge, en in het verleden ook door toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid, kan die vergoeding lager worden zoals < 50% van het tarief. De patient zal in zo'n geval door de lage vergoeding van de zorgverzekeraar niet meer voor elke zorgverlener kunnen kiezen. Hiermee vervalt het solidaire uitgangspunt dat elke Nederlander, onafhankelijk van financiele draagkracht een vrije keuze heeft over eigen gezondheidszorg. Door deze wetswijziging kunt u als patiënt alleen nog de zorg krijgen die uw zorgverzekeraar heeft ingekocht. Naast deze nadelige consequentie voor de patient neemt de macht van de zorgverzekeraar zeer sterk toe, maar zullen ook zorgverleners gedwongen zijn de zorgverzekeringscontracten te tekenen.

Als u vrije keuze van de patient wilt behouden tekent u dan de petitie vrije artsenkeuze:

Petitie behoud vrije artsenkeuze

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...