De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Onderzoek - Onderzoek langdurige revalidatie bij patienten met ernstig COPD

Onderzoek langdurige revalidatie bij patienten met ernstig COPD

,    
09-12-2018

Patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD zullen retrospectief gescoord worden voor 31 december 2018 (voor het jaar 2018) op GOLD classificatie, frequentie fysiotherapie per week, aantallen excerbaties, antibiotica en prednison gebruik en hospitalisaties. Medio 2019 en eind 2019 herhalen we deze metingen bij het cohort, waardoor we een uitspraak kunnen doen met ruim voldoende bewijskracht over de gezondheids- en indirecte financiële consequenties van de reductie van het aantal zittingen fysiotherapie per jaar.

Hypothese van het onderzoek ligt in lijn met de huidige wetenschappelijke literatuur dat het aantal exerbaties, medicatiegebruik en aantallen hospitalisaties per jaar zullen stijgen. Dit longitudinale onderzoek moet dit gaan uitwijzen. Op dit moment zijn er reeds 22 praktijken die zich hebben aangemeld met N = 304 patiënten.

drs. D. Postel, fysiotherapeut | bewegingswetenschapper
mw. drs. S. Werner, fysiotherapeut | bewegingswetenschapper
drs. C. Freriks, fysiotherapeut | manueel therapeut
mw. drs. M. Willekens, fysiotherapeut | manueel therapeut | epidemioloog
dr. N. Hutting, fysiotherapeut | manueel therapeut
drs. D.M. Keesenberg, fysiotherapeut | klinisch gezondheidswetenschapper