De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

Een restitutie zorgverzekering biedt u keuzevrijheid binnen de zorg en aangezien steeds meer zorgverleners zonder contracten werken is dit sterk te overwegen. U kiest zelf uw zorgverzekeraar, maar sluit u ook een aanvullende verzekering af als u voor fysiotherapie verzekerd wilt zijn. Hieronder een vijftal goede restitutie zorgverzekeraars in afbeelding met aanvullende informatie.

Onderzoek administratielast Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap
Poster - Fysiotherapie Collectief Amsterdam

Aan het einde van het jaar kunt u een zorgverzekering kiezen voor het komende jaar. Daarbij  zult u uit een woud van polissen moeten kiezen. Wees bewust van uw keuze voor de zorgverzekering die u vanaf 1 januari 2019 afsluit. Zorgverleners (fysiotherapeut, tandarts, apotheker, psycholoog en huisarts) willen u behulpzaam bij deze keuze, zodat u straks een zorgverzekering kiest die u volgend jaar optimale keuzevrijheid geeft en ruime vergoeding biedt.

Vrij zijn in de keuze van uw arts, fysiotherapeut, tandarts, apotheek, psycholoog
Het is belangrijk te weten dat er drie soorten zorgpolissen zijn: de 'zuivere' restitutiepolis, de restitutiepolis en de naturapolis. Bij de naturapolis maken zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners over de hoogte van de vergoeding van een behandeling. Als u kiest voor deze polis dan heeft u straks een beperkte keuzevrijheid en krijgt u vaak een (zeer) beperkte vergoeding. Dit kan betekenen dat u niet meer uw fysiotherapeut of arts kunt kiezen, maar dat uw verzekeraar bepaalt naar wie u toe moet gaan.
Bij een restitutiepolis bent u volledig vrij om uw zorgverlener te kiezen. U bent niet afhankelijk van afspraken tussen de zorgverzekeraar en de zorgverlener. Bovendien krijgt u vaak een volledige vergoeding. Kortom: de restitutiepolis geeft recht op vergoeding en de naturapolis geeft recht op zorg. Denk dus goed na bij de keuze van uw zorgverzekering. Welke zorgverzekering u kiest is dus bepalend voor uw keuzevrijheid. 

Fysiotherapie
Een zeer belangrijk deel van de fysiotherapie behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen wanneer u een aanvullende (AV) verzekering heeft wordt dit geheel of gedeeltelijk vergoed. In alle andere gevallen zult u de behandeling zelf moeten betalen.
Fysiotherapie wordt in de basisverzekering alleen vergoed bij chronische aandoeningen die opgenomen zijn op de lijst 'chronische aandoeningen fysiotherapie'. Echter, voordat de fysiotherapie vergoed kan worden uit de basisverzekering worden de eerste twintig behandelingen betaald door uzelf of mogelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling zal dan de basisverzekering vergoeden. Deze zorg uit de basisverzekering zal eerst van uw eigen risico af gaan. Wanneer u geen recht heeft op fysiotherapie bij chronische aandoeningen zal dit door u zelf betaald moeten worden, of vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapie voor kinderen
Voor kinderen, tot 18 jaar, wordt een uitzondering gemaakt en worden de eerste negen behandelingen wel uit de basisverzekering vergoed. Verder vallen ze in dezelfde regeling als volwassenen. Kinderen met andere aandoeningen krijgen, als dat noodzakelijk is, maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed. In tegenstelling tot kinderen kunnen volwassenen dus een aandoening hebben die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 


Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld door de commissie van zorgverleners. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Informatie als deze is echter aan verandering en interpretatie onderhevig. Wij kunnen niet garanderen dat de gegevens 100% volledig en juist zijn op het moment van raadplegen. Dit geldt ook voor verwijzingen naar de andere pagina´s op de website. Deze commissie  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie op de website.

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...