De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Go4Safe: Veilig cervicaal manipuleren door accuratesse onderzoek

Go4Safe: Veilig cervicaal manipuleren door accuratesse onderzoek


Naast effectiviteit, is de veiligheid van manuele therapie essentieel.
Iedere manueeltherapeut onderschrijft dit en doet er alles aan om deze veiligheid te waarborgen. Daarom is een internationale crowdfundingsactie gestart - vóór en dóór manueeltherapeuten - om het onderzoek ‘Go4Safe’ mogelijk te maken.

Manueel therapeuten en MRA's
Aan het betrouwbaarheidsonderzoek doen 40 manueel therapeuten mee, en voor het validiteitsonderzoek worden onder andere MRA scans van de halsvaten gemaakt (MRA = magnetic resonance angiography). Deze scans moeten bekostigd worden en daarvoor is deze crowdfunding actie opgezet. Investeert u ook mee in wetenschappelijk onderzoek door een bijdrage te schenken aan dit onderzoek? Laat zien dat u de veiligheid van manuele therapie een warm hart toedraagt en doneer op dit crowdfundingsplatform. Donateurs worden vermeldt op de webpagina 'vrienden van Go4Safe'. Dank u wel.Prof. dr. Michel Coppieters en dr. Wendy Scholten-Peeters
Manuele therapie is een effectieve behandeling bij patiënten met nekpijn. Zeer af en toe worden echter ook ernstige complicaties gerapporteerd. Om deze complicaties te beperken heeft de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) een screeningsmodel ontwikkeld (het IFOMPT Framework). In dit Framework wordt op basis van gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek het risico op een vasculaire complicatie ingeschat voordat manuele therapie wordt toegepast. Sinds november 2014 wordt dit Framework in de praktijk gebruikt, echter over de methodologische eigenschappen (betrouwbaarheid en validiteit) zijn geen gegevens bekend. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Masteropleiding Musculoskeletal Physiotherapy Sciences, zijn daarom het ‘Go4Safe’ onderzoek gestart om de betrouwbaarheid en validiteit van het IFOMPT Framework te bepalen. Het onderzoek wordt begeleid door dr. Wendy Scholten-Peeters en Prof. dr. Michel Coppieters. De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap (drs. D.M. Keesenberg) faciliteert de crowdfunding zonder winst-oogmerk.
Prof.dr. Michel Coppieters, MOVE Research Institute Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Dr. Wendy GM Scholten-Peeters, MOVE Research Institute Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Drs. Rogier de Best, MOVE Research Institute Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Dr. Emiel van Trijffel, Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) University Amersfoort
Dr. Rene Castien, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Dr. Jan Pool, Hogeschool Utrecht, Utrecht
Dr. Annette Compter, Afdeling neuro-oncologie, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
Dr. Maarten Uyttenboogaart, Afdelingf Neurologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Prof. dr. Barbara Cagnie, Vakgroep Rehabilitatiewetenschappen en Kinesitherapie, Universiteit Gent, Gent, BelgiëNieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...