De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Corticosteroïde of placebo-injectie in combinatie met diepe dwarse fricties, manipulatie van Mills, stretching en excentrische oefeningen voor acute laterale epicondylitis

Corticosteroïde of placebo-injectie in combinatie met diepe dwarse fricties, manipulatie van Mills, stretching en excentrische oefeningen voor acute laterale epicondylitis

22-07-2018
Laterale epicondylitis van de elleboog (tenniselleboog) wordt vaak gezien in de huisartspraktijk met een incidentie van 5,5 per 1000 personen. Het wordt gekenmerkt door pijn en gevoeligheid van de laterale humerale epicondylus en pijn bij dorsale flexie pols onder weerstand, en radiale deviatie van de pols. Het is meestal een zelflimiterende aandoening die binnen zes tot twaalf maanden verdwijnt, ongeacht de behandeling, maar de symptomen kunnen tot twee jaar of langer aanhouden.
Corticosteroïd-injectie wordt steeds meer ontmoedigd en er is weinig kennis over het gecombineerde effect van injectie met corticosteroïden en fysiotherapie voor deze acute aandoeningen. Men heeft de werkzaamheid van fysiotherapie zowel apart als in combinatie met corticosteroïdeninjectie voor acute laterale epicondylitis onderzocht.
 
Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met een follow-up van een jaar werd uitgevoerd in een huisartsenpraktijk in Sarpsborg, Noorwegen. Men includeerde 177 mannen en vrouwen van 18 tot 70 jaar met klinisch gediagnosticeerde laterale epicondylitis van recent begin (2 weken tot 3 maanden). Ze werden willekeurig toegewezen aan een van de drie groepen: fysiotherapie met twee corticosteroïd-injecties, fysiotherapie met twee placebo-injecties of afwachtbeleid. Fysiotherapie bestond uit diepe dwarse fricties (DDF), Mills manipulatie, stretching en excentrieke oefeningen. Men gebruikte dubbelblinde injectie van corticosteroïden en enkelvoudige blinde beoordelingen. De belangrijkste uitkomstmaat was het behandelsucces, gedefinieerd als patiënten die zichzelf volledig herstelden of veel beter beoordeeld hadden op een zespuntsschaal.
 
Honderd zevenenvijftig patiënten (89%) voltooiden de studie. Placebo-injectie met fysiotherapie toonde geen significant verschil in vergelijking met controle of met corticosteroïdeninjectie met fysiotherapie bij elke follow-up. Corticosteroïde-injectie met fysiotherapie had een 10,6 keer grotere kans op succes na zes weken (odds ratio 10,60, p <0,01) in vergelijking met controle (NNT = 3, 99% CI 1,5 tot 4,2). Na 12 weken was er geen significant verschil tussen deze groepen, maar na 26 weken was de kans op succes 91% lager (OR 0,09, p <0,01) in vergelijking met controle, wat een groot negatief effect aantoonde (NNT = 5, 99% CI 2,1 tot 67,4). Na 52 weken was er geen significant verschil. Zowel controle- als placebo-injectie met fysiotherapie vertoonden een geleidelijke toename in behandelsucces.
 
Acute laterale epicondylitis is een zelflimiterende aandoening waarbij driekwart van de patiënten binnen 52 weken herstellen. Fysiotherapie met DDF, Mills manipulatie, stretching en excentrieke oefeningen toonden geen duidelijk voordeel, en corticosteroïdeninjectie gaf geen toegevoegd effect. Corticosteroïd-injecties in combinatie met fysiotherapie kunnen worden overwogen voor patiënten die een snelle verbetering nodig hebben, maar een tussentijdse (12 tot 26 weken) verslechtering van de symptomen maakt de behandeling moeilijk aan te bevelen.

BMC Musculoskeletal Disorders (2015). Morten Olaussen et al.

Nieuws

Onderzoek naar therapietrouw bij patienten met chronische ziekten

28-08-2020
Ellen Ricke, fysiotherapeute en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningenvan zal als lid van de Vereniging Fysiotherapie &...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Update 15-05-2020 Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch...