De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Vrijeartsenkeuze snel afschaffen via spoedwet tijdens coronacrisis

Vrijeartsenkeuze snel afschaffen via spoedwet tijdens coronacrisis

06-05-2020
Minister Hugo de Jonge, van ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport wil tijdens de coronacrisis de keuzevrijheid van de patient afschaffen via een spoedwet. Er is een lijst opgesteld met spoedwetten die het liefst voor de zomer van 2020 door het kabinet goed/afgekeurd moeten worden. De motivatie van Hugo de Jonge voor afschaffen van de keuzevrijheid is kostenbeheersing en de efficiente inzet van het schaarse personeel.

Met deze wetswijziging ontstaat er een toenemende macht bij de zorgverzekeraars en dit leidt tot beslisrecht over wie er nog zorg kan ontvangen en welke partijen de zorg mogen leveren. Voor zorgverleners betekent dat de wurgcontracten getekend moeten worden.

Tekent u de petitie keuzevrijheid van de patient

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...