De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Kosten van fysiotherapie versus arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie

Kosten van fysiotherapie versus arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie

05-09-2019
Wereldwijd worden er ongeveer 2 miljoen artroscopische knieoperaties uitgevoerd. Deze gaan gepaard  met $4 miljard aan directe medische kosten. Hoewel een klinisch belangrijk voordeel van een operatie boven conservatieve behandeling niet is aangetoond neemt het aantal arthroscopische operaties langzamer af dan verwacht. Daarom kan een economische evaluatie, waarbij conservatieve behandeling wordt vergeleken met chirurgie, de bevindingen van eerder onderzoek bevestigen en de implementatie van veranderingen in de klinische zorg ondersteunen. Een recente modelgebaseerde economische evaluatie wees uit dat arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie (APM) niet kosteneffectief was bij patiënten met of met risico op artrose vergeleken met een groep gematchte controles die geen behandeling ontvingen.

Aangezien er geen gebruikelijk alternatief is voor chirurgische behandeling in de klinische praktijk moet dit model met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Met behandelalternatieven als fysiotherapie (PT), pijnstillers of injecties is het werkelijke verschil in kosten waarschijnlijk kleiner. Om deze leemte in de literatuur te dichten, heeft men naast een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) een economische evaluatie uitgevoerd waarin PT en APM werden vergeleken bij patiënten tussen 45 en 70 jaar met een niet-obstructieve meniscusscheur (dwz geen vergrendeling van de kniegewricht).

Om te onderzoeken of fysiotherapie (PT) kosteneffectief is in vergelijking met arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie (APM) bij patiënten met een niet-obstructieve meniscusscheur, is er een volledig op proef gebaseerde economische evaluatie uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief. In een secundaire analyse - dit artikel – werd onderzocht of PT niet inferieur is aan APM. 
Men rekruteerden patiënten in de leeftijd van 45-70 jaar met een niet-obstructieve meniscusscheur in negen Nederlandse ziekenhuizen. Het gebruik van hulpbronnen werd gemeten met behulp van web-gebaseerde vragenlijsten. Maatregelen voor de effectiviteit omvatten kniefunctie met behulp van de International Knee Documentation Committee (IKDC) en voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY's). Follow-up was 24 maanden. Onzekerheid werd beoordeeld met behulp van bootstrappingtechnieken. De niet-inferioriteitsmarges voor maatschappelijke kosten, de IKDC en QALY's, waren respectievelijk € 670, 8 punten en 0,057 punten.

Men heeft willekeurig 321 patiënten toegewezen aan PT (n = 162) of APM (n = 159). PT was na 24 maanden geassocieerd met aanzienlijk lagere kosten vergeleken met APM (- € 1803; 95% BI - € 3008 tot - € 838). De kans dat PT kosteneffectief is in vergelijking met APM was 1,00 bij een betalingsbereidheid van € 0 / eenheid van effect voor de IKDC (kniefunctie) en QALY's (kwaliteit van leven) en nam af met toenemende waarden van betalingsbereidheid. De kans dat PT niet-inferieur is aan APM was 0,97 voor alle niet-inferioriteitsmarges voor de IKDC en 0,89 voor QALY's.

De kans dat PT kosteneffectief is in vergelijking met APM was relatief hoog bij redelijke waarden van de bereidheid om te betalen voor de IKDC en QALY's. PT had ook een relatief grote kans om niet-inferieur te zijn aan APM voor beide uitkomsten. Dit rechtvaardigt een verdere deimplementatie van APM bij patiënten met niet-obstructieve meniscusscheuren.

Br J Sports Med 2019

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...