De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - BNR Zorgdebat over Keuzevrijheid door VVAA

BNR Zorgdebat over Keuzevrijheid door VVAA

25-05-2014
Om de zorgkosten te beteugelen wil het kabinet artikel 13 van de zorgverzekeringswet aanpassen. Maar hiermee verdwijnt de vrije artsenkeuze* voor patiënten. Wat betekent dit voor de zorgmarkt?

Klik hier voor meer informatie: woensdag 4 juni naar het elfde Zorgdebat van VvAA en BNR.

De afschaffing van artikel 13 van de zorgverzekeringswet - en daarmee het einde van de vrije artsenkeuze voor patiënten - staat hoog op de politieke agenda. De exacte datum waarop dit heikele dossier behandeld wordt in de Tweede Kamer is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het afgehandeld moet zijn voor het zomerreces. 

Is kostenbesparing de reden voor een wetswijziging? Betekent dit dat bezuinigen belangrijker is dan vrije artsenkeuze? Zo ja, welke berekening bewijst de voorspelde besparing? En in de praktijk, wat betekent het verdwijnen van de vrije artsenkeuze nou echt? Voor de patiënt en voor de zorgprofessional? 

Tijd voor een inhoudelijk debat op het scherpst van de snede. Met voor- en tegenstanders, klik hier voor de sprekers. Onder leiding van Harmke Pijpers. Kom ook woensdagavond 19:00 naar het BNR Zorgdebat.


Klik hieronder voor de lezing van Gerard Spong:
Lezing van Gerard Spong vanuit Nieuwspoort den Haag over Keuzevrijheid in de zorg

Fysiotherapie Wetenschap

Politiek

Zorgverzekeraar

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...