De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - ONVZ nog restitutie zorgverzekeraar?

ONVZ nog restitutie zorgverzekeraar?

21-12-2017
Toen een aantal fysiotherapeuten de vragenlijst van VRZ Zorginkoop dit jaar onder ogen kregen bleek er een onaangename verassing in te zitten. ONVZ was aangesloten bij de VRZ-groep, een hard-line inkoper die bestaat uit de zeer top-down werkende Zorg & Zekerheid en ENO. Bij navraag bleek dat het vertrek van ASR uit ‘Multizorg’ ervoor gezorgd heeft dat een nieuwe verdeling tussen deze verzekeraars is ontstaan en dat ONVZ vervolgens het contracteren via VRZ Zorginkoop zou gaan doen.
 
Tariefdifferentiatie
Daarmee kiest ONVZ voor tariefdifferentiatie binnen de eerstelijnszorg. Onder de noemer ‘kwaliteitsbewaking’ worden zaken als avond- en weekendopenstelling noodzakelijk, samen met een HKZ/ Plus audit. Dit betekent voor een behandelaar een toename van de administratie en minder behandeltijd om in aanmerking te komen voor het behandeltarief dat deze VRZ-groep bepaalt. Voldoet de behandelaar niet aan deze eisen, dan komt de behandeling in een beduidend lagere tarief voor exact hetzelfde werk.
 
Restitutie zorgverzekeraar?
ONVZ staat al jaren bekend als één van weinige 100% restitutiezorgverzekeringen in Nederland. Sterker nog, ONVZ maakt hier reclame mee. Daarnaast staat de behandelaar bij deze zorgverzekeraar veel meer centraal dan bij alle anderen, veelal natura zorgverzekeraars. De samenwerking tussen ONVZ en de behandelaars is altijd goed geweest. Bij de behandelaars lag het bewaken van de kwaliteit en competenties. Dit uitgangspunt zorgde voor een prettige samenwerking tussen behandelaars en ONVZ. Dat bleek dan ook uit het feit dat de VvAA, van oudsher de verzekeraar voor de gezondheidszorg, zijn gezondheidspolis juist bij ONVZ had ondergebracht.

De VvAA pleit al jaren voor minder administratie binnen de zorg, betere tarieven; vrije keuze van zorgverlener in Nederland. Heel verassend is dat de VvAA afgelopen jaar akkoord is gegaan met het nieuwe beleid van ONVZ. De term “restitutieverzekeraar” komt nu direct onder druk te staan.
 
Fysiotherapeuten
Een groep fysiotherapeuten heeft haar onvrede over deze gang van zaken duidelijk laten merken en uitgesproken dat de keuze van de VvAA voor ONVZ niet meer gegrond is. Meerdere telefoontjes naar beide organisaties heeft in beginsel tot niets geleid. Via sociale media werd veel verontwaardiging geuit over de verdere samenwerking tussen de VvAA en ONVZ onder de noemer VRZ-groep. Ook patiënten kwamen via praktijken en sociale media met vragen over de ONVZ polis. Een groep fysiotherapeuten heeft voor 2018 gekozen om geen contracten te sluiten met de VRZ-groep.
 
Na veel ophef op diverse social mediakanalen is vandaag een toezegging gedaan voor een gesprek met ONVZ, de VvAA en een groep fysiotherapeuten. Vandaag (20 december 2017) sprak Michiel Trouw namens de groep fysiotherapeuten met Friso de Jong van ONVZ. Beiden kwamen tot de conclusie dat bij het opstellen van de contracten zaken duidelijk verkeerd zijn gegaan. ONVZ geeft aan zich in te spannen voor een pragmatische oplossing aangezien het contract van 2018 op de onderdelen administratieve druk en service-items zoals openingstijden nu een hinderpaal gaan vormen. Ook is ONVZ nadrukkelijk bereid om samen met de VvAA en de groep fysiotherapeuten naar kwaliteit, restitutie en het organiseren van de zorg te kijken.
 
Het blijkt weer dat goed lezen van contracten alvorens wel of niet te tekenen zeer belangrijk is. Daarnaast moet de zorgverlener kritisch blijven over de betekenis van contracten voor ons vak en de kwalitatieve uitoefening daarvan. Mede door het “plus-debacle” (dat het KNGF helaas zelf heeft omarmd en mede-ingevuld) is bij veel stakeholders het idee ontstaan dat meer administratie meer kwaliteit waarborgt. Deze boodschap is onterecht en onjuist. We staan aan het begin van een grote verandering, veel werk staat nog te wachten.

Toch rijst de vraag: Waarom heeft de VvAA deze omslag van ONVZ niet gezien? Of heeft ONVZ niet goed opgelet bij het in zee gaan met de VRZ-groep?

Overleg 17 januari
Overleg met de groep fysiotherapeuten (Drs. DM Keesenberg, Dhr. M. Trouw MSc en Mw. J. Kloprogge MSc) en directie van ONVZ en VVaa staat gepland op woensdag 17 januari 2018. Toegezegd is dat er aanpassingen bespreekbaar zijn in dit overleg.

Fysiotherapie Wetenschap

Politiek

Zorgverzekeraar

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...