De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Effectiviteit van fysiotherapie voor laterale epicondylitis: een systematische review

Effectiviteit van fysiotherapie voor laterale epicondylitis: een systematische review

12-11-2018
Laterale epicondylitis (LE) is een veel voorkomend medisch probleem. In de populatie ligt de jaarlijkse incidentie van deze aandoening aan de elleboog tussen 1% en 3%. Van een typische episode van LE is de gemiddelde duur tussen de 6 maanden en 2 jaar. Voor de behandeling van LE word een breed scala aan fysiotherapeutische interventies gebruikt. De keuze voor een behandelvorm wordt ingegeven door traditie; een slechte methodologische kwaliteit van studies of is gebaseerd op onderzoeken met een relatief kleine populatie.

Het doel van dit onderzoek is om het beschikbare bewijs van de effectiviteit van fysiotherapie voor LE te evalueren. Hiervoor zijn gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's) geïdentificeerd door een zeer gevoelige zoekstrategie in zes databases in combinatie met referentiecontrole. Twee onafhankelijke beoordelaars selecteerden RCT's met een fysiotherapeutische interventie, patiënten met LE en minstens één klinisch relevante uitkomstmaat. Hierbij werden geen taalbeperkingen ingesteld. De methodologische kwaliteit werd onafhankelijk beoordeeld door twee geblindeerde beoordelaars. Een beste evidence-synthese, inclusief een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, werd uitgevoerd met een weging van de studies met betrekking tot hun interne validiteit, statistische significantie, klinische relevantie en statistische kracht.

In de review werden 23 RCT’s opgenomen waarbij de effecten van lasertherapie, echografie, elektrotherapie en oefeningen met mobilisatietechnieken werden geëvalueerd. Veertien studies voldeden aan ten minste 50% van de interne validiteitscriteria. Pooling van gegevens uit RCT’s was, met uitzondering van echografie, niet mogelijk vanwege onvoldoende gegevens of klinische statistische heterogeniteit. De samengevoegde schatting van de behandelingseffecten van twee studies over echografie in vergelijking met placebo-echografie, toonde statistisch significante en klinisch relevante verschillen ten gunste van echografie. Om de voordeel en effecten van lasertherapie, elektrotherapie, oefeningen en mobilisatietechnieken voor LE aan te kunnen tonen is onvoldoende bewijs gevonden.

Ondanks de grote aantallen onderzoeken, is nog steeds onvoldoende bewijs voor de meeste fysiotherapeutische interventies voor LE. Dit vanwege tegenstrijdige resultaten, onvoldoende power en het lage aantal onderzoeken per interventie. Alleen voor echografie werd zwak bewijs gevonden voor een effect op de klachten van LE. In conclusie zal meer gedegen onderzoek nodig zijn om een een goede uitspraak te kunnen doen over het effect van de verschillende behandelmethoden voor LE.

Fysiotherapie Wetenschap

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...