De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Verwijzingspercentage fysiotherapie naast stijgende opioïde gebruik bij patiënten met lage rugpijn

Verwijzingspercentage fysiotherapie naast stijgende opioïde gebruik bij patiënten met lage rugpijn

24-07-2018
Lage rugpijn (LBP) heeft bij Amerikanen een levensduurincidentie van 11% tot 80% (SPINE). Dit is een van de belangrijkste redenen voor doktersbezoeken, gebruik van gezondheidszorg en wereldwijd gerapporteerde invaliditeit. Omdat uit studies blijkt dat de algemene prevalentie van LRP de laatste decennia is toegenomen, zal de zorglast van LRP naar alle waarschijnlijkheid stijgen.

Dit is een cross-sectionele observationele studie met gebruik van de National Ambulatory en National Hospital Ambulatory Medical Care Surveys tussen 1997 en 2010. Het doel van deze studie was om verwijzingen naar de nationale fysiotherapie (PT) tijdens bezoeken aan de eerstelijnszorgverlener (PCP) in de Verenigde Staten te karaktiseren. Ondanks richtlijnen die PT aanbevelen voor het initiële beheer van lage rugpijn (LBP), blijven nationale verwijzingssnelheden van de PT laag. Ras, etniciteit, leeftijd, betaal type en PT verwijzingspercentages werden verzameld voor patiënten van 16 tot 90 jaar die hun PCP bezochten. Associaties tussen demografische variabelen en PT-verwijzingen werden bepaald met behulp van logistische regressie.

Tussen 1997 en 2010 werden 170 miljoen bezoeken geschat voor LBP, wat resulteerde in 17,1 miljoen PT-doorverwijzingen. Gemiddeld aantal PCP-bezoeken geassocieerd met PT-verwijzingen bleef stabiel op ongeveer 10,1% (odds ratio (OR) 1,00, 95% betrouwbaarheidsinterval (95% CI) 0,96-1,04), ondanks de eerdere bevinding van in verband gebracht met opioïde-voorschriften in dezelfde tijdsspanne. Lagere PT-verwijzingspercentages werden waargenomen bij bezoeken van patiënten die verzekerd waren door Medicaid (OR 0,48, 95% BI 0,33-0,69 en Medicare (OR 0,50, 95% BI 0,35-0,72) .Anders waren bezoeken die niet gerelateerd waren aan PT-verwijzingen meer waarschijnlijk geassocieerd met opioïde voorschriften (OR 1.69, 95% CI 1.22-2.35). Bovendien waren bezoeken die niet met PT-verwijzingen verband houden, waarschijnlijker geassocieerd met opioïde-voorschriften (OR 1.69, 95% CI 1.22-2.35).

Hoewel fysiotherapie als eerstelijnsbehandeling voor LBP is, blijven de aantallen verwijzingen voor fysiotherapie laag. Er zijn ook ongelijk lagere verwijscijfers in populaties met meer restrictieve gezondheidsplannen en een gelijktijdig opioïdrecept. Deze bevindingen bieden een breed overzicht van de PT recepttrend en isoleren over associaties die verdere verkenningen vereisen.

Fysiotherapie Wetenschap

Medicijnen

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...