De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Lage gradatie systemische ontsteking en musculoskelatale pijn

Lage gradatie systemische ontsteking en musculoskelatale pijn

30-10-2018
Ons begrip van meervoudige systemen en hun interacties die bijdragen aan musculoskeletale pijn is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd. Er is een aanzienlijke interesse in de rol van het immuunsysteem bij zowel acute als persistente musculoskeletale pijnklachten. Systemisch verhoogde niveaus van pro-inflammatoire cytokines en chemokines zijn aangetoond bij mensen met musculoskeletale pijn. Deze lage gradatie van ontsteking is aangetoond in verschillende musculoskeletale aandoeningen, zoals lage rugpijn, nekpijn en radiculaire pijn. Een eerste studie suggereert bovendien dat ontstekingsreacties in de acute fase van lage-rugpijn ook gerelateerd kunnen zijn aan herstel.

Niveaus van inflammatoire biomarkers worden bij mensen met en zonder musculoskeletale pijn beïnvloed door meerdere factoren zoals demografische variabelen, psychologische factoren en verschillende ziekten. Deze factoren kunnen de systemische cytokine concentraties verhogen via hun directe of indirecte werking op immuuncellen en de daaropvolgende afgifte van inflammatoire cytokines en chemokines. Aanpassing aan potentiële confounders is essentieel om de mate van associatie tussen lage gradatie systemische ontsteking, musculoskeletale pijn en herstel te bepalen.

In een onderzoek bij mensen met persisterende pijn wordt het belang van correctie voor confounders bij het meten van systemische cytokineniveaus geïllustreerd. Deze studies tonen aan dat de associatie tussen inflammatoire biomarkers en de aanwezigheid van musculoskeletale pijn mogelijk wordt verstoord door sociodemografische variabelen, levensstijl en ziekte, en angst en depressie.

Niveaus van inflammatoire biomarkers komen waarschijnlijk voort uit een complexe wisselwerking tussen het centrale zenuwstelsel, het immuunsysteem, het endocriene systeem, psychologische factoren, sociodemografische factoren, levensstijl en gedrag. Verder inzicht in de wisselwerking tussen pijn, lage gradatie systemische ontstekingen en verstorende factoren zullen resulteren in een beter begrip van pijnmechanismen en mogelijke behandelingsopties voor mensen met of het risico op het ontwikkelen van aanhoudende musculoskeletale pijn.

The Spine Journal, 2018

Fysiotherapie Wetenschap

Fysiotherapie

Nieuws

Podcast vrije artsenkeuze door Drs DM Keesenberg

10-12-2019
Minister Hugo de Jonge wil op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor het schrappen van de zogenaamde vrijeartsenkeuze. Wat betekent...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...