De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Behoeften van patiënten met lage rugpijn

Behoeften van patiënten met lage rugpijn

14-02-2018
Deze review, gericht op de optimale behandeling van de patient met lage rugpijn (LRP) geeft ons inzicht in het feit dat patiënten actief deelnemen aan de zorg (patient empowerment), mogelijk gemaakt door positieve interacties met hun zorgverlener. Om dergelijke resultaten te bereiken is een goed begrip van de perceptie van patiënten met betrekking tot hun zorgverlener noodzakelijk. Hierdoor is het nodig de bestaande literatuur over de behoeften van patiënten ten aanzien van hun zorgverlener bij LRP te reviewen.

Met behulp van publicaties in MEDLINE, EMBASE, CINAHL en PsycINFO (1990-2016) werd een systematische review uitgevoerd. Met  betrekking tot het ontwerp en de methodologie van de studie werden beschrijvende gegevens geëxtraheerd en het risico van vertekening beoordeeld. De behoeften van patiënten met LRP werden gecategoriseerd. Deze beoordeling werd uitgevoerd binnen een groter project waarbij de behoeften met betrekking tot de musculoskeletale gezondheid van patiënten werden onderzocht. Er is een systematische beoordeling uitgevoerd op het raamwerk voorgesteld door Arksey en O'Malley gezien de breedte van het onderwerp en om een uitgebreide verkenning en identificatie van het patiëntenperspectief mogelijk te maken. Systematische evaluaties zijn gericht op het in kaart brengen van sleutelconcepten, het identificeren van lacunes in de huidige literatuur en het beoordelen van verschillende soorten bewijsmateriaal. 43 Studies (30 kwalitatieve, 12 kwantitatieve en 1 gemengde methoden) relevant. Er zijn vier gebieden met waargenomen behoeften naar voren gekomen: (1) Goede communicatie en gedeelde besluitvorming zijn verschillende kenmerken van zorgverleners die patiënten wensen. (2) Patiënten gaven aan behoefte te hebben aan door zorgverlener verstrekte informatie, waaronder een oorzaak van hun LBP en legitimatie van hun symptomen. (3) De gewaardeerde alomvattende, geïndividualiseerde zorg van patiënten en de continuïteit van zorg. (4) Patiënten ervaren problemen met toegang tot behandeling, lange wachttijden, kosten en persoonlijke inspanningen als obstakels voor zorg.

Patiënten met LRP zijn actief betrokken, hebben behoefte aan patiëntgerichte zorg en hebben kenmerken van zorgverleners geïdentificeerd die een goede relatie tussen zorgverlener en patiënt bevorderen. Het verlangen naar patiëntgerichte zorg laat zich omschrijven door de behoefte aan goede communicatievaardigheden. Naast het feit dat patienten voorkeur hebben voor een duidelijke uitleg over hun diagnose en behandeling, gaven zij aan een grote behoefte te hebben aan patiëntenparticipatie en open communicatie. Tevens gaven patiënten aan dat zij serieus willen worden genomen door hun zorgverlener en voorkeur hadden voor een zorgverlener die blijk geeft van begrip, bezorgdheid en mededogen door te luisteren, emotioneel ondersteunende communicatie biedt en respect toont. Ook geven zij de voorkeur aan samenwerking en gedeelde besluitvorming in hun zorgplan, duidelijkeid willen over hun diagnose en de oorzaak van de pijn die zij hierbij ervaren.

Naast het constateren van ontevredenheid over zorgverleners ervaren zij tevens obstakels voor de zorg. Zorgverleners en beleidsmakers dienen, gezien de beperkte middelen uit de gezondheidszorg, nieuwe methoden voor de levering van gezondheidszorg te implementeren die deze problemen aanpakken om de patiënttevredenheid te verbeteren en het mogelijk maakt betere resultaten voor zowel de patiënt als de gezondheidszorg te bereiken.

Fysiotherapie Wetenschap

Rugklachten

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...