De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Preoperatieve fysiotherapie voor oudere patiënten met een heupfractuur

Preoperatieve fysiotherapie voor oudere patiënten met een heupfractuur

08-03-2018
Een heupfractuur is de meest voorkomende fractuur bij ouderen en de incidentie neemt toe in economisch ontwikkelde landen wereldwijd als gevolg van vergrijzing. Deze retrospectieve observationele studie streeft ernaar de effectiviteit van preoperatieve fysiotherapie voor oudere patiënten na een heupfractuur in een ziekenhuis voor acute zorg te verduidelijken.

Pre-operatieve fysiotherapie bestaat uit bewegingstherapie en spierversterkende oefeningen gericht op de onderste ledematen en romp. Oefeningen worden verzorgd door fysiotherapeuten zonder gewichtsbelasting toe te kennen aan de aangedane zijde. Een pre-operatief revalidatieprogramma bestaat elke weekdag uit 20-30 minuten fysiotherapie aan bed.

Voor de huidige retrospectieve observationele studie werden gegevens uit de Japan Rehabilitation Database geanalyseerd voor patiënten welke met een heupfractuur tussen 2005 en 2015 werden opgenomen in een ziekenhuis. In dit onderzoek werden alle in aanmerking komende patiënten geopereerd binnen 10 dagen na opname. Door analyse (propensity score matching) naar de verschillen tussen beide groepen (met en zonder preoperatieve fysiotherapie) konden de uitkomsten worden vergeleken. Het primaire resultaat laat zich omschrijven als motor Functional Independence Measure (FIM) winst.

Van de 681 patiënten die in aanmerking kwamen na het toepassen van exclusiecriteria, onderging 50% pre-operatieve revalidatie na een heupfractuur. De FIM-toename was significant hoger bij patiënten die pre-operatieve revalidatie ondergingen (motor-FIM-winst 31,1 ± 18,2 vóór weging, 31,1 ± 18,2 na weging) dan bij degenen die preoperatieve fysiotherapie niet ondergingen (motor-FIM-winst 24,6 ± 18.1 voor weging, P <0.01; 26.2 ± 17.6 na weging, P <0.02). Ook waren de motorische FIM-effectiviteit en motorische FIM bij ontslag significant hoger bij patiënten die pre-operatieve revalidatie ondergingen.

De gegevens suggereren dat pre-operatieve revalidatie na een heupfractuur kan worden geassocieerd met betere revalidatie resultaten. Breder gebruik van pre-operatieve fysiotherapie is veelbelovend voor het verbeteren van de kwaliteit van revalidatie.

Fysiotherapie Wetenschap

Operatie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...