De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Behandeling epicondylitis lateralis

Behandeling epicondylitis lateralis

31-07-2013
Laterale epicondylitis wordt meestal behandeld met corticosteroïde injecties of fysiotherapie. De Nederlands klinische richtlijnen hanteren een afwachtend beleid. Het onderzoek uit de Lancet 2002 van Smidt et. al. werd de effectiviteit van corticosteroïde injecties, fysiotherapie en afwachtend beleid vergeleken.

Methode
Patiënten met een laterale epicondylitis voor de duur van tenminste 6 weken werden gerekruteerd door huisartsen. Door middel van randomisatie werden 185 patiënten
verdeeld over drie groepen: een corticosteroïd injectie groep, een fysiotherapie groep en een afwachtend beleid groep. De corticosteroïd injectie groep kreeg een lokale infiltratie van 1mL triamcinoloneacetonide (10 mg/mL) en 1mL lidocaïne 2%  tot een maximum van 3 injecties. De fysiotherapeutische interventie bestond uit negen behandelingen van gepulste echografie, diepe frictie massage, en een oefenprogramma. De interventieperiode was 6 weken voor beide groepen. De uitkomstmaten waren de ervaren algemene verbetering, de ernst van de primaire klacht, pijn, de elleboog beperkingen en de tevredenheid van de patiënt. De ernst van de elleboog klachten, grijpkracht, en mate van drukpijn werden beoordeeld door een fysiotherapeut die geblindeerd was. Alle uitkomsten zijn gemeten op 3, 6, 12, 26 en 52 weken  De voornaamste analyse werd uitgevoerd op basis van intention-to-treat meethode.

Resultaten
Na de interventie van 6 weken was de groep met de corticosteroïde injecties significant beter op alle uitkomstmaten in vergelijking met de twee andere groepen. Het slagingspercentage was voor de corticosteroïd injectie groep  92% (57) tegenover 47% (30) voor de fysiotherapiegroep en 32% (19) voor de afwachtend beleid groep. Echter het recidiefpercentage in de corticosteroïd injectie groep was hoog. Langdurig verschillen tussen de de corticosteroïd injectie groep en fysiotherapie groep waren significant in het voordeel van de fysiotherapie groep. Na 52 weken waren de slagingspercentages 69% (43) voor corticosteroïd injectie groep, 91% (58) voor de fysiotherapie groep en 83% (49) voor de afwachtend beleid groep. De fysiotherapie groep had betere resultaten dan de afwachtend beleid groep na 52 weken, maar deze verschillen waren niet significant.

Discussie
Corticosteroide injecties laat de grootste effecten op de korte termijn zien, echter op de lange termijn is fysiotherapie beter gebleken. De recidief kans is bij de corticosteroide injecties hoger dan bij de andere twee interventies zoals ook onderzocht door Bisset et.al 2006. Het lijkt erop dat een afwachtend beleid gepast is indien de klachten kortdurend zijn van het moment van ontstaan. Patiënten moeten goed worden geïnformeerd over de voor-en nadelen van de behandelopties voor laterale epicondylitis.

Fysiotherapie Wetenschap

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...