De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Pediatrische revalidatie na niertransplantatie

Pediatrische revalidatie na niertransplantatie

21-06-2018
In het kader van revalidatie voor kinderen met een niertransplantatie heeft A. Bjerre et al. een onderzoek gehouden naar de verbetering van de zuurstofopname (VO2 piek), psychologisch functioneren, en kwaliteit van leven. Het onderzoek werd gehouden onder alle kinderen en adolescenten (1-18 jaar) met een niertransplantatie in de periode december 2000 - april 2015 in het Oslo University Hospital (OUS), het enige transplantatiecentrum in Noorwegen.

Vanaf 2010 is het fysiotherapeutisch protocol na transplantatie geïntensiveerd, waardoor patiënten die fysiotherapie krijgen al 1-2 weken na transplantatie regelmatig worden behandeld, met geïndividualiseerde intensiteitstoenames (2-3 keer per week). De patient wordt na  transplantatie opgenomen op de kinderafdeling waar het fysiotherapeutisch protocol geïnitieerd en voortgezet wordt totdat het ongeveer 3 maanden na de transplantatie wordt overgedragen aan een perifeer ziekenhuis. Kinderen worden bij elke controle op de polikliniek aangemoedigd om in dezelfde mate deel te nemen aan sport en dagelijkse fysieke activiteiten als hun gezonde leeftijdsgenoten. Hierbij wordt de veiligheid van fysieke activiteit en het belang ervan met betrekking tot preventie van HVZ voortdurend benadrukt.
 

Deze studie schat de effecten op piek zuurstofopname (VO2 piek), QoL en geestelijke gezondheid na de introductie van een aangepast post-transplantatie follow-up programma, dat wil zeggen, vroege fysiotherapie en focus op het belang van fysieke activiteit. De VO2 piek werd gemeten met een loopbandtest bij 20 niertransplantatie kinderen op de aangepaste post-transplantaat follow-up en vergeleken met een groep van 22 patiënten onderzocht in een eerder onderzoek, voor de implementatie van de nieuwe follow-up routines. PedsQL en de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) werden gebruikt om QoL en mentale gezondheid te beoordelen bij 45 nieuwe patiënten in vergelijking met 32 patiënten in de vorige follow-upstrategie. De patiënten die werden blootgesteld aan vroege fysiotherapie en een hogere focus op fysieke activiteit hadden significant hogere VO2 piek (44,3 versus 33,5 ml kg-1 min-1, P = 0,031) naast verbeterde QoL (P = .003) en scores voor mentale gezondheid (P = .012). Het cardiovasculaire risicoprofiel was vergelijkbaar in beide groepen afgezien van significant hogere triglyceriden in het huidige cohort.

Kleine inspanningen zoals vroege fysiotherapie en verhoogde aandacht voor fysieke activiteit na pediatrische niertransplantatie hebben een aanzienlijke invloed op cardiorespiratoire fitheid, QoL en geestelijke gezondheid. Het belang van lichaamsbeweging moet daarom worden benadrukt in vervolgprogramma's.

Fysiotherapie Wetenschap

Revalidatie

Operatie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...