De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Valpreventie programma’s in Azie: een systematische review

Valpreventie programma’s in Azie: een systematische review

01-02-2018
Deze review, gericht op valpreventie in Azie, geeft ons inzicht in verschillende benaderingen met betrekking tot de lokale Aziatische cultuur. Er is sterke evidentie voor valpreventie bij ouderen in dit werelddeel, hoewel het meeste bewijs afkomstig is uit westerse landen. Verschillen tussen landen (bijv. blootstelling aan zonlicht, voeding, omgeving, voorkeuren voor oefeningen) kunnen van invloed zijn op het succes van de aanpak van valpreventie in Aziatische landen waarvan is aangetoond dat ze elders in de wereld effectief zijn. Het doel van deze beoordeling is om de reikwijdte en de effectivteit van gerandomiseerde gecontroleerde studies met betrekking tot valpreventie (RCTs) uit de Aziatische regio te evalueren.

Resultaten zijn afkomstig uit de Cochrane-review (geclassificeerd volgens de ProFANE interventie classificatie) en internationale publicaties gehaald. Vanuit de Cochrane-review werden 26 van 159 RCT’s uit Azie geincludeerd. Patienten uit RCT’s: mediaan 160 deelnemers, gemiddelde leeftijd: 75,1, vrouw: 71,9 %). Oefentherapeutisch (15 RCT's) en thuisoefenprogramma’s (n = 2) waren de enige afzonderlijke interventies.

Interventietypes met effectieve RCT bij het verminderen van uitval waren oefentherapie (6 effectief), thuismodificatie (1 effectief) en medicatie (vitamine D) (1 effectief). Meta-analyse van inspanningsinterventies identificeerde een significant voordeel (aantal vallers: Odds Ratio 0,43 * (0,34 053); aantal valpartijen: 0,35 * (0,21,0,57) en aantal gewonde vallers: 0,50 * (0,35,0,71); maar multifactoriële interventies bereikten geen significant verschil (aantal fallers OR = 0.57 * (0.23,1.44).

De effectieve fysiotherapeutische interventie in Aziatische studies kan worden toegeschreven aan oefenprogramma’s die thuis werden aangeboden door een fysiotherapeut bestaande uit individuele mobiliteits-, krachts- en evenwichtsoefeningen (40-60 min, 3 x/week x 4 maanden. Hierbij brengt de fysiotherapeut om de twee weken een bezoek.

Er is een klein maar groeiend onderzoeksfundament van valpreventieprogramma’s uit Aziatische landen, waarbij Tai Chi en oefentherapie (fysiotherapie) het meest onderzocht en effectief zijn. Tai Chi zal transcultureel vertaald dienen te worden om geimplementeerd te kunnen worden binnen geindustrialiseerde landen. De fysiotherapeutische interventie onderzocht in Azie komt inhoudelijk grotendeels overeen met reeds bekende westerse valpreventie programma’s.

Fysiotherapie Wetenschap

Geriatrie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...