De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Verslag na overleg; ONVZ nog restitutie?

Verslag na overleg; ONVZ nog restitutie?

17-01-2018
Medio december hebben een aantal zorgverleners kritische geluiden laten horen over de aansluiting van ONVZ bij de VRZ Zorginkoop [bericht december]. Er is door zorgverleners Drs. DM Keesenberg, Dhr. M. Trouw MSc en Mw. drs. J. Kloprogge contact opgenomen met Edwin Brugman (directeur VvAA) vanwege de directe samenwerking tussen de VvAA en ONVZ.

Overleg zorgverleners en zorgverzekeraars
Op woensdag 17 januari heeft overleg plaatsgevonden waarin genoemde zorgverleners en grote vertegenwoording van ONVZ en VvAA aanwezig waren. De drie partijen hebben hierin hun verhaal kunnen doen. ONVZ heeft uitleg gegeven dat het normtarief niet bekend gemaakt kon worden vanwege wettelijke voorschriften. De fysiotherapeuten hebben uitgelegd dat ingeslagen weg van ONVZ zal leiden tot frustratie onder zorgverleners aangaande administratielast, openingstijden, tariefdifferentiatie ea.

Consensus werd bereikt over het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen zorgverleners en ONVZ. Dit gesprek is door alle partijen als eerste stap ervaren naar meer vertrouwen en een constructieve samenwerking. ONVZ heeft toegezegd de klantenservice nadrukkelijk met hun klanten te laten communiceren dat er in 2018 ongewijzigde keuzevrijheid en restitutie vergoedingen zullen bestaan. Het huidige contract 2018 van ONVZ zal met name met het oog op administratielast onder de loep genomen door de drie partijen. Voor 1 april 2018 zal nogmaals overleg gepland worden over kwaliteit, begroting en keuzevrijheid omdat op die datum het nieuwe zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars 2019 bekend zal moeten zijn.

Fysiotherapie Wetenschap

Zorgverzekeraar

Fysiotherapie

Nieuws

Klinische verbetering na 6 weken excentrische oefening bij patiënten met een mid-Achilles tendinopathie - een gerandomiseerde studie met 1 jaar follow-up

22-07-2018
Achilles tendinopathie komt vaak voor, vooral bij fysiek actieve mensen. De incidentie neemt toe met de leeftijd. Voorgestelde etiologische...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Prevalidatie voor bovenbuikchirugie door I. Boden et al., PMC Journal, 2018


Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen...