De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Zorgkosten versus kosten Fysiotherapie

Zorgkosten versus kosten Fysiotherapie

05-09-2015
De zorgkosten in de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) bedragen jaarlijks ongeveer 35 miljard euro. Deze totale kosten dalen in 2012 met 2 % echter stijgen in 2013 weer met 5 % naar ruim 35 miljard euro. Het grootste deel van de zorgkosten (58 %) wordt verklaard door de medisch-specialistische zorg. De kosten van medisch specialistische zorg is tussen 2011 en 2013 ongeveer met 1 miljard per jaar toegenomen.Fysiotherapie
De kosten van fysiotherapie bedragen vanuit de basisverzekering in 2013 449 miljoen euro. In drie jaar tijd (2011 - 2013) zijn de totale kosten voor fysiotherapie met 109 miljoen euro afgenomen wat neerkomt op 20 %. In deze jaren zijn twee wezenlijke zaken veranderd voor de fysiotherapie te weten: afname keuzevrijheid (naturabeleid) en afschaffing van fysiotherapeutische zorg bij tiental chronische aandoeningen (afschaffing chronische indicaties).Bezuinigingen
De bezuinigingsmaatregelen van Edith Schippers hebben tussen 2011 en 2013 geleid tot een toename van de totale zorgkosten. Deze bezuinigingsmaatregelen moesten ook een kwaliteitstoename tot gevolg hebben. Voor patiënten die fysiotherapie nodig hebben heeft dit in ieder geval geleid tot afname van de keuzevrijheid en minder zorg bij chronische aandoeningen als reuma, revalidatie na wervelfractuur bij osteoporose , hartrevalidatie en revalidatie bij aangeboren afwijkingen. Voor deze vormen van fysiotherapeutische revalidatie is wetenschappelijke evidentie aanwezig en is ook bekend dat bij afwezigheid van fysiotherapie dit leidt tot een kostentoename (medisch specialistische zorg).

Drs. D.M. Keesenberg
(fysiotherapeut / klinisch gezondheidswetenschapper)


Bron: Zorgprisma Publiek Vektis

Fysiotherapie Wetenschap

Zorgverzekeraar

Politiek

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...