De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Gezondheidseffecten van directe triage tot fysiotherapeuten in de eerste lijn voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen

Gezondheidseffecten van directe triage tot fysiotherapeuten in de eerste lijn voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen

06-06-2019
Wereldwijd neemt de prevalentie van musculoskeletale stoornissen (MSA's) al vele jaren gestaag toe, wat leidt tot een toename van het aantal met invaliditeit behandelde personen van ongeveer 20% tussen 2006 en 2016. De MSD's in de eerste lijn omvatten een breed scala van aandoeningen en zijn verantwoordelijk voor 14-17% van de consulten in de eerstelijnszorg. Hoewel zelfmanagement voor sommige aandoeningen voldoende kan zijn, hebben andere behandelingen nodig en sommige ontwikkelen zich in de loop van de tijd naar chronische aandoeningen die de dagelijkse activiteiten belemmeren en de kwaliteit van leven op de lange termijn verminderen. Standaardmanagement in primaire zorg omvat traditioneel primaire beoordeling door huisartsen. Fysiotherapeuten zien deze groep patiënten ook als primaire beoordelaars of na verwijzingen door artsen.

In de eerstelijn fungeren fysiotherapeuten en huisartsen fungeren beide als primaire beoordelaars voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen. Eerder werd in studies aangetoond dat initiële triage door fysiotherapeuten in eerstelijnsgezondheidscentra voordelen heeft met betrekking tot efficiëntie in de werkomgeving en gebruik van gezondheidszorg. In deze studie wil men ten eerste vast kunnen stellen of triage door fysiotherapeuten de progressie van gezondheidsaspecten in de loop van de tijd anders beïnvloedt dan bij traditioneel management met een eerste huisarts beoordeling. Het secundaire doel was om te kunnen bepalen of triage door fysiotherapeuten de houding van patiënten ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor musculoskeletale aandoeningen beïnvloedt.

Dit is een pragmatisch onderzoek waarbij zowel wervings- als behandelingsstrategieën zijn bepaald op basis van klinische, niet-studiegerelateerde parameters en werd geïnitieerd in drie eerstelijnsgezondheidscentra in Zweden. Werkzaamheidspatiënten van beide geslachten die op zoek zijn naar eerstelijnszorg voor musculoskeletale aandoeningen en een verpleegster die geschikt werd bevonden voor triage naar fysiotherapeuten werden gerandomiseerd voor het eerste overleg met fysiotherapeuten of huisartsen. Ze ontvingen vragenlijsten voor zelfevaluatie vóór het eerste consult en werden 2, 12, 26 en 52 weken gevolgd met dezelfde vragenlijsten. Uitkomstmaten waren huidige en gemiddelde (3 maanden) pijnintensiteiten, functionele beperkingen, risico's voor het ontwikkelen van chronische musculoskeletale pijn, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de verantwoordelijkheids houding voor musculoskeletale aandoeningen. Met behulp van een regressiemodel voor herhaalde metingen werden trends in de tussentijd geanalyseerd.

De fysiotherapie triage groep vertoonde een significante verbetering voor de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven na 26 weken en vertoonde consistente maar niet-significante tendensen voor een grotere vermindering van de huidige pijn, gemiddelde pijn in de laatste 3 maanden, functionele beperking en risico voor het ontwikkelen van chronische pijn vergeleken met traditionele beheer. Het triage-model beïnvloedde niet consequent de houding van patiënten ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor musculoskeletale aandoeningen.

Triage door fysiotherapeuten voor primaire beoordeling in de eerste lijn leidt tot minstens even positieve gezondheidseffecten als primaire beoordeling door huisartsen en kan tevens worden aanbevolen als een alternatieve beheersroute voor patiënten met musculoskeletale aandoeningen.

Ther Adv Musculoskel Dis 2019

Fysiotherapie Wetenschap

Zorg

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...