De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Banner Leiden Marathon
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Prevalidatie voor bovenbuikchirugie

Prevalidatie voor bovenbuikchirugie

26-07-2018
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen in Australië en Nieuw-Zeeland om zo mogelijk de werkzaamheid van preoperatieve fysiotherapeutische sessies te beoordelen en om postoperatieve pulmonale complicaties (PPC's) na operaties aan de bovenbuik te verminderen.

441 Volwassenen van 18 jaar of ouder werden binnen zes weken voor een open bovenbuik-chirurgie toegewezen via loting om óf een informatieboekje (n = 219; controle) óf preoperatieve fysiotherapie (n = 222; interventie) te ontvangen voor 12 maanden en te worden gevolgd. Preoperatief ontvingen de deelnemers een informatieboekje (controle groep) of een bijkomende prevalidatie van 30 minuten door middel van fysiotherapie en ademhalingsoefeningen (interventie groep). In het informatieboekje staan ademhalingsoefeningen voorgeschreven bestaande uit twee sets van 10 langzame diepe ademhalingen, gevolgd door driemaal huffen. Deze oefeningen werden elk uur uitgevoerd en onmiddellijk na de operatie gestart. Geen fysiotherapeutische informatie anders dan die opgenomen in het boekje werd verstrekt om de deelnemers te informeren. Het primaire resultaat was een PPC binnen 14 postoperatieve ziekenhuisdagen die dagelijks werden beoordeeld aan de hand van de Melbourne-groepsscore. Secundaire uitkomsten waren door het ziekenhuis opgelopen pulmonale complicaties, de duur van het verblijf in het ziekenhuis, het gebruik van diensten op de intensive care afdeling en ziekenhuiskosten. Patiënten melden gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Fysieke functie en complicaties na ontslag werden gemeten na zes weken en alle sterfgevallen werden gemeten tot 12 maanden. De incidentie van PPC's binnen 14 postoperatieve ziekenhuisdagen, inclusief ziekenhuis verworven pneumonie, werd gehalveerd (aangepaste hazard ratio 0,48, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,30 tot 0,75, P = 0,001) in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep, met een absolute risicovermindering van 15% (95% betrouwbaarheidsinterval 7% tot 22%). Er werden geen significante verschillen in andere secundaire uitkomsten gedetecteerd.

De studie levert sterk bewijs dat informatie met betrekking tot fysiotherapie, educatie en prevalidatie verstrekt door een fysiotherapeut binnen zes weken voorafgaand aan een operatie aan de bovenbuik, de incidentie van PPC's, waaronder ziekenhuisaantasting, binnen de eerste 14 dagen na de operatie vermindert. In een algemene populatie van patiënten die zijn opgenomen voor een electieve bovenbuikoperatie, halveert een preoperatieve fysiotherapeutische sessie van 30 minuten de incidentie van PPC's (met name in het ziekenhuis opgelopen pneumonie) die wordt aangeboden in bestaande multidisciplinaire klinieken van ziekenhuizen.

Fysiotherapie Wetenschap

Operatie

Fysiotherapie

Nieuws

Gespecialiseerde cutane Schwann-cellen veroorzaken pijnsensaties

01-10-2019
Men veronderstelt dat pijn wordt geïnitieerd door activering van vrije zenuwuiteinden zonder eindorganen in de huid. In tegenstelling...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Placebo-chirurgie en schijnoperaties

F&W Expert Opinion 2018; 3: 1
Wegens de hoge kosten van medisch specialistische zorg is het bespreekbaar maken van effectiviteit van operaties van groot maatschappelijk...