De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws - Effectiviteit van fysiotherapie met telerevalidatie bij chirurgische patiënten

Effectiviteit van fysiotherapie met telerevalidatie bij chirurgische patiënten

24-07-2018
Vertraagd postoperatief herstel is een van de belangrijkste problemen na een operatie. Postoperatieve complicaties dragen in hoge mate bij aan postoperatieve morbiditeit en kunnen leiden tot een langere opnameduur en mortaliteit in het ziekenhuis en tot lagere kosteneffectiviteit. Bij chirurgische patiënten zijn handknijpkracht, inspiratoire spierkracht, fysieke activiteiten en QoL risicofactoren voor postoperatieve complicaties en slecht postoperatief functioneel herstel. Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol bij het verminderen van fysiologische en functionele beperkingen als gevolg van chirurgie door training en onderhoud van lichaamsbeweging of fysieke activiteitsniveaus over de pre- en postoperatieve cursus. Deze interventies zijn mogelijk effectief voor postoperatief functioneren.

In de afgelopen paar jaar heeft telerevalidatie zich snel ontwikkeld. Patiënten waarderen voordelen zoals verminderde reisbarrières, flexibele oefenuren en de mogelijkheid om vaardigheden beter te integreren in het dagelijks leven. De effecten van fysiotherapie met telerevalidatie op postoperatieve functionele uitkomsten vergeleken met de gebruikelijke zorg bij chirurgische populaties zijn echter nog niet doorslaggevend.

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van fysiotherapie te bestuderen met telerevalidatie op postoperatieve functionele resultaten en kwaliteit van leven bij chirurgische patiënten. Relevante studies werden verkregen van MEDLINE, EMBASE, CINAHL, de Cochrane Library, PEDro, Google Scholar en het World Public Organisation International Clinical Trials Registry Platform.

De studieselectie bestaan uit gerandomiseerde gecontroleerde studies, gecontroleerde klinische onderzoeken, quasi-gerandomiseerde onderzoeken en quasi-experimentele onderzoeken met vergelijkende controles werden opgenomen zonder beperkingen in termen van taal of publicatiedatum.

Drieëntwintig onderzoeken werden opgenomen voor kwalitatieve synthese. Zeven studies kwamen in aanmerking voor kwantitatieve synthese op kwaliteit van leven, en het totale gepoolde gestandaardiseerde gemiddelde verschil was 1,01 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,18 tot 1,84), wat wijst op een toename ten gunste van telerehabilitatie bij chirurgische patiënten. De verscheidenheid in inhoud van interventie- en uitkomstmaten beperkte de prestatie van een meta-analyse op alle klinische uitkomstmaten.

Fysiotherapie met telerevalidatie heeft de potentie om de kwaliteit van leven te verhogen, is haalbaar en is aangetoond effectief. Dit kan voldoende reden zijn om voor operatieve populaties fysiotherapie te kiezen met telerevalidatie.

Fysiotherapie Wetenschap

Operatie

Fysiotherapie

Nieuws

Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een Nederlandse multicenter studie

06-07-2022
INLEIDING Fysiotherapeutische revalidatie gericht op educatie, het verbeteren van inspanningscapaciteit, mucusklaring,...

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...