De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws

Nieuws

F&W Nieuws brengt u nieuws uit bronnen als PTJ, AJPMR, BMJ , Lancet en artikelen geschreven door eigen leden.


Onderzoek Leiden Marathon 2014

04-11-2013
Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap zal in samenwerking met de Leiden Marathon en sportarts Maarten Verschure een observatie studie doen naar Running Related Injury (RRI). Om een beeld te... Lees verder

Loopanalyse bij patienten met parkinson

31-10-2013
De loopanalyse van de fysiotherapeut (Functional Gait Assessment FGA ) is een gevalideerd meetinstrument om balans en loopstoornissen vast te stellen en evalueren bij patiënten met de ziekte van... Lees verder

Fysiotherapeuten lijden sterkst onder contracten

12-10-2013
Fysiotherapeuten lijden het sterkst in Nederland onder de contracten. Naast fysiotherapeuten wordt door zorgverzekeraars ook druk uitgeoefend op huisartsen, ziekenhuizen en apotheken. Het tarief... Lees verder

Periodieke COPD revalidatie

06-10-2013
De studie van Klijn et. al. vergelijkt de effecten tussen periodieke longrevalidatie (nonlinear periodized exercise (NLPE)) zoals bij atleten toegepast en traditionele uithoudingsvermogen en... Lees verder

Kwaliteit en waarden fysiotherapie zonder contract

06-10-2013
De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap wil onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van niet gecontracteerde fysiotherapiepraktijken. Hiervoor zullen praktijkeigenaren die zonder contract werkzaam... Lees verder

Fysiotherapeuten schrijven medicijnen voor in UK

03-09-2013
Fysiotherapeuten in Engeland krijgen de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven aan hun patiënten. Deze verandering is aangekondigd door de Chartered Society of... Lees verder

Sarcopenie en kwetsbaarheid bij ouderen

27-08-2013
De kwetsbaarheid ten aanzien van comorbiditeiten door veroudering en sarcopenie zijn frequent bij ouderen aanwezig en zijn gerelateerd aan inactiviteit en functionaliteit. Er is echter weinig bekend... Lees verder

Cervicale radiculopathie behandeling met fysiotherapie of een halskraag

23-08-2013
Cervicale radiculopathie is een veel voorkomende aandoening gekenmerkt door nekpijn die uitstraalt naar de armen en vingers overeenkomstig de betrokken dermatomen. Op grond van klinisch onderzoek... Lees verder

Gedragsmatige en fysiotherapeutische behandeling voor incontinentie en de overactieve blaas

19-08-2013
Update over gedragsmatige en fysiotherapeutische behandeling voor incontinentie en de overactieve blaas: De rol van de bekkenbodemtraining. Burgio KL. Universiteit van Alabama in Birmingham,... Lees verder

Schouder uitkomstmaten bij borstkanker

16-08-2013
Literatuur werd gezocht in de databases PubMed, CINAHL en ProQuest MEDLINE tot februari 2013. 865 artikelen werden gescreend, waarvan 46 full text artikelen definitief werden geïncludeerd.... Lees verder

High-Intensity Interval Training paradigma

01-08-2013
Het risico op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten en Diabetes Mellitus Type 2 (DMT2) kan worden verkleind door regelmatige fysieke inspanning te leveren. Echter een consensus over het volume en... Lees verder

Vergelijken interventies voorste kruisbandletsel

31-07-2013
Er bestaat geen gouden standaard voor het identificeren van succesvolle effecten één en twee jaar na operatief en niet-operatief... Lees verder

Behandeling epicondylitis lateralis

31-07-2013
Laterale epicondylitis wordt meestal behandeld met corticosteroïde injecties of fysiotherapie. De Nederlands klinische richtlijnen hanteren een afwachtend beleid. Het onderzoek uit de Lancet... Lees verder

Oprichting F&W via notaris

19-07-2013
De oprichting van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap is notarieel vastgelegd. We zijn trots op onze akte. ... Lees verder

Dwarslaesie leidt tot onomkeerbaar weefselverlies

18-07-2013
Een dwarslaesie verandert de functionele status en structuur van het ruggenmerg en de hersenen. Het vermogen van de patiënt om de handen te bewegen of te lopen wordt hierdoor sterk beperkt. Hoe... Lees verder

Leiden marathon 2014

12-07-2013
Binnenkort start F&W een nieuw onderzoek dat zich zal richten op de Leiden marathon van 2014. Het onderzoek start dit jaar in samenwerking met Maarten Verschure, sportarts in het Diaconessenhuis... Lees verder

Dialoog Vereniging F&W met KNGF

10-07-2013
Op 28 augustus aanstaande zullen een drietal bestuursleden van de Vereniging Fysiotherapie en Wetenschap een gesprek hebben met de heer E. Zijlstra, voorzitter en de heer H. Kiers, portefeuillehouder... Lees verder

Lange termijn effecten van fysiotherapie bij nekhernia

24-06-2013
Fysiotherapie moet worden geprefereerd boven een operatie bij een nekhernia," concludeerden wetenschappers. De effectstudie waarin een operatie gevolgd wordt door fysiotherapie en alleen... Lees verder

Zorg en Zekerheid geeft beperkte keuzevrijheid

19-06-2013
De zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid biedt haar klanten beperkte keuzevrijheid van zorg. Bij 16 klanten van Zorg en Zekerheid is een kleine cohortstudie uitgevoerd naar de informatievertrekking die... Lees verder

Premanipulatieve testen bij vertebrobasilaire insufficientie

17-06-2013
Een systematische review is uitgevoerd naar studies over diagnostische betrouwbaarheid van premanipulatieve vertebrobasilaire insufficiëntie (VBI) testen.   Relevantie van... Lees verder

Schrappen fysiotherapie uit basispakket leidt tot gezondheidsrisico

16-06-2013
Toenemend aantal patiënten struikelt over verhoogde financiële drempel. Schrappen van fysiotherapie uit basispakket leidt tot onaanvaardbaar gezondheidsrisico. Door af te zien van... Lees verder

Thorax mobiliteit in relatie met PImax en longfunctie

22-05-2013
Het onderzoek bij 64 gezonde proefpersonen naar de relatie tussen de passieve mobiliteit van de thorax (Cax en Cthor), ademhalingsspierkracht (PImax en PEmax) en de longfunctie (IC, FVC, FEV1 en... Lees verder

Schrappen fysiotherapie uit basispakket leidt tot gezondheidsrisico

18-05-2013
Toenemend aantal patiënten struikelt over verhoogde financiële drempel. Schrappen van fysiotherapie uit basispakket leidt tot onaanvaardbaar gezondheidsrisico. Door af te zien van... Lees verder

Fysiotherapie reduceert complicaties bij operatie

14-05-2013
Oudere patiënten met een goede lichamelijke conditie herstellen sneller en beter na een zware buik- of longoperatie. Als de conditie te wensen overlaat is het raadzaam om vóór de... Lees verder

Geen transparantie bedrijfskosten zorgverzekeraars

19-04-2013
De zorgverzekeraar CZ heeft deze week bekend gemaakt dat de winst over 2012 in totaal 518 miljoen euro bedraagt. De VvAA heeft een onderzoek laten doen naar de inzichtelijkheid van de... Lees verder

Eerste Kamerleden en nevenfuncties

08-04-2013
Eerste Kamerleden combineren hun werk in de Senaat vaak met nevenfuncties, bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar, een bouwfonds of een bank. De vraag die je je kan stellen: "Hoe kan een Eerste... Lees verder

De obesitas paradox

04-04-2013
Obesitas is de primaire risico factor voor het ontwikkelen van diabetes type 2. Toch zijn er mensen met een normaal gewicht die diabetes ontwikkelen. Een groot onderzoek onder 11.000 Canadezen heeft... Lees verder

COPD en GOLD-klasse voor Fysiotherapie

03-04-2013
De diagnose COPD wordt gesteld door middel van spirometrie, de “gouden standaard”. Het is een reproduceerbare, gestandaardiseerde methode om te meten hoe diep iemand kan inademen en hoe... Lees verder

Bestuurders Achmea grote salarisverhogingen

21-03-2013
Achmea heeft de salarissen van de bestuurders met 19 % verhoogd ondanks zij staatssteun van de Nederlandse Overheid hebben ontvangen. Achmea vindt de salarisverhogingen in deze tijd van crisis kunnen... Lees verder

Advies gewoon meer bewegen lastig met COPD

21-03-2013
Mensen met astma bewegen wel voldoende, voor mensen met COPD blijkt dat lastiger. Zij zijn ruim drie keer zo vaak inactief als de Nederlandse bevolking, 16 procent beweegt nog geen half uur... Lees verder

Rechter tegen beleid van zorgverzekeraars

17-03-2013
Naar aanleiding van een rechtzaak van een Brabantse verslavingskliniek versus CZ Zorgverzekeraar oordeelde de rechter dat CZ 75 % van de kosten dient te vergoeden en niet de 50 % van de vergoeding... Lees verder

Risicofactoren bij ontstaan van Temporo Mandibulaire Dysfunctie

14-03-2013
Duitse wetenschappers hebben onderzocht wat of depressieve en angstige gevoelens risicofactoren zijn in het ontstaan van temporomandibulaire pijn te bepalen van mensen met depressieve of angstige... Lees verder

Bepalen van lichaamsbeweging bij patienten met osteoartritis

11-03-2013
Osteoartritis (OA) is een chronische gewrichtsaandoening die bij meer dan een derde van de populatie ouderen (leeftijd> 65 jaar) voorkomt, waarbij meestal de heup en knie wordt beïnvloed.... Lees verder

Fysiotherapie versus chirurgie bij cervicale radiculopathie

08-03-2013
In een prospectieve gerandomiseerde studie werden 63 patiënten met cervicale radiculopathie en MRI geverifieerde zenuwwortel compressie onderzocht. Patienten ontvingen ACDF (chirurgie) in... Lees verder

Verspreid u de Petitie Keuzevrijheid Eerstelijnszorg

24-02-2013
Dit nieuwsbericht als brief naar de vele lezers die wij elke dag mogen begroeten. Als u een praktijkeigenaar bent / kent, een website heeft of een groot netwerk heeft, helpt u dan met de distributie... Lees verder

Petitie Keuzevrijheid Eerstelijnszorg

21-02-2013
De Petitie Keuzevrijheid Eerstelijnszorg ook digitaal ondertekenen? Deze petitie in strijd tegen de toenemende macht van zorgverzekeraars. De macht leidt nu tot een beperking van keuzevrijheid... Lees verder

Headache-Specific Locus of Controle Scale (HSLC-DV)

19-02-2013
Met de vereniging F&W en met speciale dank aan professor Kenneth A. Holroyd is het mogelijk om de “Headache-Specific Locus of Controle Scale” (HSLC) als Nederlandse vragenlijst te... Lees verder

Preoperatieve longfysiotherapie bij abdominale chirurgie

14-02-2013
Onderzoek naar de effecten van preoperatieve fysiotherapie op de longfunctie en de fysieke prestaties voor en na de bovenbuik chirurgie. Gerandomiseerd onderzoek (Non Blind) bij 32 patiënten die... Lees verder

Headache in Control: a pilot study

30-01-2013
Vanuit de vereniging Fysiotherapie & Wetenschap zal Marceline Willekens voor haar master thesis de Headache in Control (HiC) studie gaan opzetten met als titel: The effect of Locus of Control... Lees verder

Prognose loopfunctie 6 maanden na totale heup prothese

28-01-2013
Het doel van dit onderzoek was: (1) het bestuderen van de relatie tussen de pre-operatieve fysieke functies en zelfstandige loopvaardigheid voor en na een Totale Heup Prothese (THP) evenals (2) het... Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiƫnte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Therapietrouw ten aanzien van bewegen bij chronische obstructieve longziekte

F&W Expert Opinion 2024; 2: 1
Inleiding Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, met een economische en...