De taal is in het Nederlands Change the language to English
Lid worden | Wachtwoord kwijt?
Fysiotherapiewetenschap.com- Nieuws

Nieuws

F&W Nieuws brengt u nieuws uit bronnen als PTJ, AJPMR, BMJ , Lancet en artikelen geschreven door eigen leden.

Effectiviteit van fysiotherapie voor laterale epicondylitis: een systematische review

12-11-2018
Laterale epicondylitis (LE) is een veel voorkomend medisch probleem. In de populatie ligt de jaarlijkse incidentie van deze aandoening aan de elleboog tussen 1% en 3%. Van een typische episode van LE... Lees verder

Fysiotherapie op de zorgverzekeringsmarkt in Nederland

07-11-2018
Vektis maakt het, door beschikking over gedeclareerde borgdata van alle zorgverzekeraars in Nederland een transparant beeld van de Nederlandse zorgkosten. Mede stelt Vektis hiermee partijen in staat... Lees verder

Lage gradatie systemische ontsteking en musculoskelatale pijn

30-10-2018
Ons begrip van meervoudige systemen en hun interacties die bijdragen aan musculoskeletale pijn is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd. Er is een aanzienlijke interesse in de rol van het... Lees verder

RCT van subacromiale decompressie versus diagnostische artroscopie voor schouderimpingement

30-10-2018
Het beheer van schouderpijn wordt geschat op 4,5 miljoen bezoeken aan artsen en een financiële last van € 2,6 miljard elk jaar alleen al in de VS. Daar 44-70% van de patiënten met... Lees verder

Prevalidatie voor bovenbuikchirugie

26-07-2018
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen in Australië en Nieuw-Zeeland om zo mogelijk de... Lees verder

Brighton musculoskeletale Patient-Reported Outcome Measure (BmPROM): een beoordeling van de validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit

25-07-2018
Muscoskeletale (MSK) aandoeningen in Engeland komen vaak voor en zijn een belangrijke oorzaak van slechte gezondheid, pijn en fysieke beperkingen. Bijna een derde van alle primaire zorgconsultaties... Lees verder

Effectiviteit van fysiotherapie met telerevalidatie bij chirurgische patiënten

24-07-2018
Vertraagd postoperatief herstel is een van de belangrijkste problemen na een operatie. Postoperatieve complicaties dragen in hoge mate bij aan postoperatieve morbiditeit en kunnen leiden tot een... Lees verder

Verwijzingspercentage fysiotherapie naast stijgende opioïde gebruik bij patiënten met lage rugpijn

24-07-2018
Lage rugpijn (LBP) heeft bij Amerikanen een levensduurincidentie van 11% tot 80% (SPINE). Dit is een van de belangrijkste redenen voor doktersbezoeken, gebruik van gezondheidszorg en wereldwijd... Lees verder

Klinische verbetering na 6 weken excentrische oefening bij patiënten met een mid-Achilles tendinopathie - een gerandomiseerde studie met 1 jaar follow-up

22-07-2018
Achilles tendinopathie komt vaak voor, vooral bij fysiek actieve mensen. De incidentie neemt toe met de leeftijd. Voorgestelde etiologische factoren zijn extrinsieke factoren zoals belasting door... Lees verder

Corticosteroïde of placebo-injectie in combinatie met diepe dwarse fricties, manipulatie van Mills, stretching en excentrische oefeningen voor acute laterale epicondylitis

22-07-2018
Laterale epicondylitis van de elleboog (tenniselleboog) wordt vaak gezien in de huisartspraktijk met een incidentie van 5,5 per 1000 personen. Het wordt gekenmerkt door pijn en gevoeligheid van de... Lees verder

Kosteneffectiviteit fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen

19-07-2018
Een nieuw rapport van het National Institute for Health Research (NIHR) toont aan dat investeringen in fysiotherapeutische behandelingen voor musculoskeletale aandoeningen effectief zijn en de totale... Lees verder

Korte en lange termijn effecten van ambulante revalidatie bij patiënten met COPD: een gerandomiseerde studie

05-07-2018
Longrevalidatieprogramma's zijn op korte termijn effectief bij patiënten met ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD), echter de langetermijneffecten zijn niet bekend. Deze studie... Lees verder

Prevalidatie voor chirurgie aan de bovenbuik

05-07-2018
Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd in multidisciplinaire klinieken van drie tertiaire openbare ziekenhuizen in Australië en Nieuw-Zeeland om de werkzaamheid van... Lees verder

Hyperinflatie beïnvloedt hartprestaties tijdens inspanning bij COPD

02-07-2018
Het onderzoek van Neto et al richt zich op de correlatie tussen het plateau minuutventilatie VE gedurende cardiopulmonale inspanningstesten (CPET's) en de invloed hiervan op de... Lees verder

Chirurgie versus langdurige conservatieve behandeling voor sciatica

26-06-2018
N Engl J Med 2007. Wilco C. Peul, M.D. Ischias wordt gekenmerkt door uitstralende pijn in een deel van het been dat kenmerkend wordt gediend door één zenuwwortel in de lumbale of... Lees verder

Efficiëntie en kosteneffectiviteit van fysiotherapie na glenohumeral gewrichtsontsteking voor adhesieve capsulitis: RCT

21-06-2018
Deze studie heeft manueel-therapie in combinatie met een actief fysiotherapieprogramma ten tijde van gewrichtszwelling bij adhesieve capsulitis vergeleken met een placebo echografiebehandeling. Men... Lees verder

Pediatrische revalidatie na niertransplantatie

21-06-2018
In het kader van revalidatie voor kinderen met een niertransplantatie heeft A. Bjerre et al. een onderzoek gehouden naar de verbetering van de zuurstofopname (VO2 piek), psychologisch functioneren,... Lees verder

Rechtzaak tegen Zilveren Kruis Achmea omtrent keuzevrijheid

15-06-2018
Op woensdag 13 juni om 09.30 uur diende het hoger beroep voor het Gerechtshof te Arnhem dat Zilveren Kruis had ingesteld tegen het door hen verloren kort geding op 23 februari eerder dit jaar tegen... Lees verder

Vragenlijst Hoofdpijn Specifieke Locus of Control

04-06-2018
De vertaling en validatie van de Amerikaanse vragenlijst 'Headache specific locus of control questionnaire' (HSLC) is afgerond en gepubliceerd in Pain Research and Management. De Nederlandse... Lees verder

Demonstratie Fysiotherapie op 30 mei

30-05-2018
De regeldruk bij de fysiotherapeuten neemt dusdanige vormen aan dat meer dan 25 % van de beroepsgroep serieus overweegt om te stoppen. De tarieven voor fysiotherapeuten zijn al jaren niet verhoogd... Lees verder

Sterke stijging sterfte door vallen bij ouderen in VS

17-05-2018
Onder Amerikanen van 65 jaar en ouder blijft het sterftecijfer gestaag stijgen. Tussen 2007 en 2016 met 31% en met een bijzonder hoog tempo bij 85-plussers. Wetenschappers (US Centers for Disease... Lees verder

Positief nieuws fysiotherapie in overleg met ONVZ

31-03-2018
Onlangs werden fysiotherapeuten onaangenaam verrast door het contract voor de fysiotherapie van ONVZ (2018). ONVZ heeft de zorginkoop georganiseerd met Zorg & Zekerheid en ENO waardoor een... Lees verder

Fysiotherapeut de Specialist in Beweging

22-03-2018
Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO; Physiotherapists 2264) is de professie fysiotherapie een niet paramedisch beroep aangezien de fysiotherapeut niet onder begeleding of toezicht staat van... Lees verder

Preoperatieve fysiotherapie voor oudere patiënten met een heupfractuur

08-03-2018
Een heupfractuur is de meest voorkomende fractuur bij ouderen en de incidentie neemt toe in economisch ontwikkelde landen wereldwijd als gevolg van vergrijzing. Deze retrospectieve observationele... Lees verder

HIIT versus MICT in hartrevalidatie

01-03-2018
Wereldwijd resulteert coronaire hartziekte in een op de vier sterfgevallen, dit is een stijging ten opzichte van een op de vijf sterfgevallen 20 jaar geleden. Coronaire hartziekte werd in 2012 door... Lees verder

Behoeften van patiënten met lage rugpijn

14-02-2018
Deze review, gericht op de optimale behandeling van de patient met lage rugpijn (LRP) geeft ons inzicht in het feit dat patiënten actief deelnemen aan de zorg (patient empowerment), mogelijk... Lees verder

Valpreventie programma’s in Azie: een systematische review

01-02-2018
Deze review, gericht op valpreventie in Azie, geeft ons inzicht in verschillende benaderingen met betrekking tot de lokale Aziatische cultuur. Er is sterke evidentie voor valpreventie bij ouderen in... Lees verder

Reductie administratielast Fysiotherapie OntregeldeZorg

30-01-2018
De VvAA heeft drie zogenaamde schrapsessies georganiseerd voor een aantal beroepsgroepen om de grote administratielast in de zorgcontracten voor 2019 te reduceren en de tijd voor de patient te... Lees verder

Effectiviteit van mobilisaties bij patellofemorale pijn; systematische review

18-01-2018
In januari 2018 is een review gepubliceerd waarbij 361 artikelen zijn geïndentificeerd. Van deze artikelen zijn twaalf gerandomizeerde effectstudies geïncludeerd met een totaal van 499... Lees verder

Verslag na overleg; ONVZ nog restitutie?

17-01-2018
Medio december hebben een aantal zorgverleners kritische geluiden laten horen over de aansluiting van ONVZ bij de VRZ Zorginkoop [bericht december]. Er is door zorgverleners Drs. DM Keesenberg, Dhr.... Lees verder

NOS Journaal: ongecontracteerde thuiszorg is goedkoper

01-01-2018
In het journaal van vrijdag 29 december werd er aandacht besteed aan het item ongecontracteerde thuiszorg is duur en alleen voor rijken toegankelijk. De zorgeconoom in beeld was Xander Koolman en... Lees verder

Case report

Manuele therapie bij patiënte met aspecifieke lage rug- en heupklachten bij Multiple Sclerose

F&W Case Report 2017; 2: 1
Samenvatting Achtergrond: er is weinig bekend over de manueel therapeutische behandeling bij patiënten met lage rug- en heuppijn in...

Expert opinion

Fysiotherapie in de eerstelijn na COVID-19

F&W Expert Opinion 2020; 4: 1
Voorwoord   Deze expert gebaseerde review heeft als doel een opzet te maken voor het fysiotherapeutisch begeleiden van...